Stáhněte si nový dokument

Videa z workshopu Propojování lidí a komunit

28.5.2018 | Stáhněte si nový dokument, Co je u nás nového

V září 2017 proběhl v Praze workshop s názvem Propojování lidí s postižením a místní komunity, který vedla lektorka Angela Novak Amado, ředitelka Institutu pro komunitní začleňování v Minneapolisu. Ne všechny zájemce jsme mohli uspokojit, proto jsme se rozhodli publikovat videa z tohoto jedinečného workshopu. více >>

Sociální služby a práce se zdroji přirozené podpory

7.4.2016 | Právo na život v komunitě, Stáhněte si nový dokument, Dění v našich projektech

V rámci projektu Černá a bílá, který se zabývá tématem podpory lidí při rozhodování a právním jednání, jsme zpracovali dvě výzkumné na sebe navazující zprávy. První se týkala rešerše literatury k tématu a přinesli jsme ji v minulém článku. Druhá část - kvalitativní výzkumná studie se zabývá rolí přirozené podpory v ko… více >>

Přirozená podpora a nezávislý život lidí s postižením

31.3.2016 | Právo na život v komunitě, Stáhněte si nový dokument, Dění v našich projektech

Jednou z klíčových aktivit našeho projektu Černá a bílá bylo zpracování výzkumných zpráv ohledně přirozené podpory pro lidi s postižením. První výzkumná zpráva právě spatřila světlo světa a jmenuje se Přirozená podpora a nezávislý život lidí s postižením. Jedná se o rešerši literatury, která se zabývá rolí přirozené p… více >>

Černá kniha: Odvrácená tvář omezování svéprávnosti

4.2.2016 | Dění v našich projektech, Stáhněte si nový dokument

Náš nejvýznamnější současný projekt Černá a bílá nese název podle dvou důležitých projektových výstupů: Bílé knihy a Černé knihy. Oba dokumenty vznikly již v první fázi projektu v r. 2012. Ve vazbě na nový občanský zákoník jsme je ovšem později museli aktualizovat. Oba dokumenty nyní najdete na naší webové stránce. více >>

Dobrá praxe v práci s dětmi s postižením v ústavní péči

14.10.2015 | Stáhněte si nový dokument

Při práci na uspořádání výstupů našich projektů jsme narazili na dvě metodické příručky, které by se vám mohly hodit pro práci s dětmi s těžším postižením v ústavní péči. více >>

Na slovech záleží

29.1.2015 | Stáhněte si nový dokument

Slýcháváte ve společnosti pojmy a nálepky, které upozorňují na odlišnost? Slova, o kterých si myslíte, že nerespektují člověka jako plnohodnotnou bytost? Zvedají vás ze židle? Nebo používáte zaběhnutá slova a divíte se, jak mohou jiným lidem vadit? Pojďte se inspirovat či společně s námi zamyslet nad terminologií, kte… více >>

Účast dětí na rozhodování v ČR

21.5.2014 | Ochrana práv, Stáhněte si nový dokument, Dění v našich projektech

V rámci projektu Slyšte naše hlasy! jsme zpracovali analýzu, ve které jsou shromážděny informace o tom, jak jsou v České republice děti zapojovány do rozhodování. O čem analýza pojednává a odkaz na ni Vám přinášíme v dnešní aktualitě. více >>

Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020

23.1.2014 | Stáhněte si nový dokument, Zaujalo nás

Vláda České republiky 8. ledna 2014 schválila národní rámcový dokument pro oblast sociálního začleňování a boj s chudobou pod názvem "Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020". více >>

Počet lidí s postižením v ústavní péči stále roste

6.11.2013 | Právo na život v komunitě, Stáhněte si nový dokument

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) tento týden vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2012. Nová čísla ukazují, že stále nenastal bod zvratu: počet lidí s postižením, kteří žijí v některém typu ústavního zařízení, stále narůstá. Navzdory transformačním projektům, které jsou realizovány … více >>

Nové dokumenty na našem webu

17.9.2013 | Stáhněte si nový dokument, Právo na život v komunitě

Mezi odbornými texty v sekci Deinstitucionalizace přibyly dva nové dokumenty. Prvním je text Právo na život v komunitě a projekty transformace ústavní péče v ČR autorů Mileny Johnové a Jana Strnada. Druhým dokumentem je Analytická zpráva pokračujících transformačních kroků v oblasti sociálních služeb v Karlovarském kr… více >>

1 2 3 8