Stáhněte si nový dokument

Úmluva OSN o právech osob s postižením a deinstitucionalizace

14.6.2011 | Stáhněte si nový dokument, Ochrana práv

Na stránkách MPSV byl zveřejněn zajímavý text související se současnými projektky transformace sociální péče v České republice. více >>

Kvalitativní výzkum transformačního projektu

13.6.2011 | Stáhněte si nový dokument, Právo na život v komunitě

Karlovarský kraj zveřejnil kompletní zprávu z kvalitativního výzkumu individuálního projektu zaměřeného na transformaci ústavní péče. více >>

Závěrečný seminář tematické sítě

31.5.2011 | Dění v našich projektech, Stáhněte si nový dokument

Dne 18. května 2011 se konal závěrečný seminář tematické sítě Podpora řízená jednotlivcem/uživatelem. Seminář byl zaměřený na výstupy projektu INSPIRACE a na vládní reformní záměry v oblasti sociálních služeb a dalších dávek. Na akci přišlo bezmála čtyřicet účastníků. více >>

Zpráva z transformačního projektu v Karlovarském kraji

20.4.2011 | Stáhněte si nový dokument, Zaujalo nás

Na internetu byla zveřejněna publikace shrnující výstupy individuálního projektu Poskytování služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele. více >>

Protestní shromáždění za práva osob se zdravotním postižením

15.3.2011 | Zaujalo nás, Stáhněte si nový dokument

Národní rada osob se zdravotním postižením pořádá 22. března 2011 protestní shromáždění zaměřené proti návrhům sociálních zákonů MPSV ČR, které ruší nebo omezují způsoby podpory osob se zdravotním postižením, jejich důstojnost, možnost uplatnění ve společnosti a zajištění přijatelné životní úrovně. více >>

Sborník z konference Pro změnu 2009

20.1.2011 | Konference pro změnu, Stáhněte si nový dokument

Přinášíme Vám sborník z konference Pro změnu 2009. více >>

Monitoring implementace Úmluvy

10.1.2011 | Ochrana práv, Stáhněte si nový dokument

Prosincový zpravodaj ECCL (European Coalition for Community Living - Evropská koalice pro život v běžném prostředí, www.community-living.info) k monitoringu implementace Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. více >>

Vánoční dárek

22.12.2010 | Plánování zaměřené na člověka, Stáhněte si nový dokument

Milé kolegyně a milí kolegové, před Vánoci se nám podařilo připravit pro Vás malý vánoční dárek v podobě praktické pomůcky pro plánování zaměřené na člověka. Brožurka vznikla díky letošní bohaté spolupráci s partnerskou organizací Helen Sanderson Associates z Velké Británie. více >>

Deinstitucionalizace a život v komunitě

25.11.2010 | Právo na život v komunitě, Stáhněte si nový dokument

V roce 2007 skupina odborníků pod vedením pracovníků University v Kentu realizovala projekt Deinstitucionalizace a život v komunitě, cílem kterého bylo soustředit dostupné informace o počtu lidí s postižením žijících v ústavních zařízeních v 28 evropských zemích a najít úspěšné strategie přechodu od ústavů ke komunitn… více >>

Zpravodaj New Path to Inclusion

23.11.2010 | Dění v našich projektech, Stáhněte si nový dokument

V říjnu bylo v rámci projektu New Path to Inclusion vydáno 2. číslo zpravodaje, které informuje o aktivitách realizovaných v rámci projektu, v němž participuje jako partner i Quip - Společnost pro změnu. více >>

1 3 4 5 8