Stáhněte si nový dokument

Pracovní sešit "Naslouchej mi!"

25.3.2009 | Plánování zaměřené na člověka, Stáhněte si nový dokument

V odborných textech ke stažení v sekci nástroje  plánování je nově k dispozici pracovní sešit "Naslouchej mi!", který byl vytvořen za účelem zjišťování toho, co je důležité pro člověka, se kterým se zpracovává jeho individuální plán. více >>

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižení

13.3.2009 | Ochrana práv, Stáhněte si nový dokument

Tento materiál byl vytvořen autorským týmem Výzkumného centra integrace zdravotně postižených – Jana Michalíka, Gabriely Halířové a dalších. více >>

Přehled právních a politických dokumentů

12.3.2009 | Právo na život v komunitě, Stáhněte si nový dokument

Materiál zpracovaný JUDr. Danou Kořínkovou je strukturovaným přehledem nejdůležitějších právních a politických dokumentů, vztahujících se k tématům rané péče, práva dítěte na život v rodině, ale obecněji i práva na život v přirozeném prostředí, sociálního začleňování, vyrovnávání příležitostí lidí s postižením, rovném… více >>

Přirozená podpora obecně

12.3.2009 | Právo na život v komunitě, Stáhněte si nový dokument

Text, jehož autorkou je Milena Johnová, vznikl pro potřeby pracovníků v podporovaném zaměstnávání, kde by přirozená podpora měla hrát velmi důležitou roli. více >>

Manuál pro měření indikátorů v péči o děti

6.3.2009 | Stáhněte si nový dokument, Zaujalo nás

Na stránkách ECCL je ke stažení manuál pro účely lepšího monitoringu praktik v péči o děti, informovanosti ve vývoji metod, programů a facilitovaného porovnávání mezi zeměmi. více >>

Transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

6.3.2009 | Právo na život v komunitě, Stáhněte si nový dokument

Na stránkách Moravskoslezského kraje byla vytvořena nová sekce zabývající se transformací ústavní péče, jež se stala jednou ze stěžejních oblastí zájmu kraje. více >>

Stanovisko ČSSZ k problematice pracovního uplatnění osob s těžším zdravotním postižením

26.2.2009 | Zaujalo nás, Stáhněte si nový dokument

Jednou z klíčových aktivit projektu Pacifik II., realizovaného od 1.7.2008 Rytmem Benešov, o.p.s. je systematické sledování projevů diskriminace obyvatel domovů pro osoby se zdravotním postižením při využívání běžných zdrojů společnosti. více >>

Schválen návrh ratifikace Úmluvy OSN

19.2.2009 | Ochrana práv, Stáhněte si nový dokument

Vláda na svém zasedání 16. února schválila návrh na ratifikaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. více >>

Medailonek vítězky Ceny Milana Chába

12.1.2009 | Stáhněte si nový dokument

Medailonek paní Heleny Poliakové, vítězky ročníku 2008 Ceny Milana Chába, si můžete stáhnout zde. více >>

Pozitivní rituály a kvalita života

9.1.2009 | Plánování zaměřené na člověka, Stáhněte si nový dokument

Na našem portálu uveřejňujeme inspirativní text Američana Michaela W.Smulla, spoluautora metodiky individuálního plánování "Essential Lifestyle Planning". více >>

1 5 6 7 8