Dobrá praxe v práci s dětmi s postižením v ústavní péči

Dobrá praxe v práci s dětmi s postižením v ústavní péči
14.10.2015 | Stáhněte si nový dokument

Při práci na uspořádání výstupů našich projektů jsme narazili na dvě metodické příručky, které by se vám mohly hodit pro práci s dětmi s těžším postižením v ústavní péči.

Chci se zapojit do rozhodování o svém životě

V rámci mezinárodního projektu „Slyšte naše hlasy!“ jsme společně s kolegyněmi z bulharské organizace Cedar Foundation připravili publikaci Chci se zapojit do rozhodování o svém životě. Naslouchej mi! Najdete v ní praktické tipy na zapojování dětí s postižením v oblasti intelektu do rozhodování o vlastním životě. Zatímco část, kterou zpracovávala Cedar Foundation, obsahuje tipy na skupinové zapojování, česká část publikace se věnuje individualizovanému zapojování dětí do rozhodování s použitím nástrojů plánování zaměřeného na člověka a specifických nástrojů pro komunikaci.

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou

Druhá publikace, na kterou vás chceme upozornit, je věnována práci s dětmi s postižením s nařízenou ústavní výchovou: Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou Dobrá praxe v pobytových sociálních službách. Navazuje na Analýzu ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách. Základním rámcem jsou Indikátory kvality péče o děti s nařízenou ústavní výchovou z pohledu poskytovatele pobytové sociální služby, které vydal UNICEF v r. 2009. Příručka obsahuje praktické tipy, jak v ústavní péči dostát nárokům na ochranu práv dítěte. Obě výše uvedené publikace vznikly v rámci národního projektu Podpora transformace sociálních služeb, kde Quip figuroval v roli dodavatele několika analýz, jejichž přehled najdete zde.

Naše zkušenosti můžeme navzájem sdílet a posouvat dále

Zkušenosti zachycené v obou zmiňovaných publikacích jsou součástí vzdělávacích řady kurzů v naší nabídce:

Plánování zaměřené na člověka

Na tomto kurzu se naučíte, jak opravdu porozumět člověku, jak zjistit, co a proč si přeje. Tvorba individuálního plánu nemusí být jen otrava a ztráta času, může být také pozoruhodnou cestou, při níž jako pracovníci máme tu možnost člověka provázet a společně s ním objevovat dosud neobjevené.

MAPA

V kurzu se naučíte používat velkou plánovací metodu MAPU, která pomáhá lidem přijít na to, co si přejí. Pomáhá také odkrýt obavy a najít zdroje, jak se ke svému cíli přiblížit.

CESTA

V kurzu se naučíte používat další velkou plánovací metodu CESTU. Tato metoda spojuje lidi ve skupinu, která jde společně za cílem člověka či skupiny lidí. Používáme ji v situacích, kdy lidi čeká něco nového a nevědí přesně, jak se na tuto cestu vydat.