Iniciativa ENIL k zastavení zneužívání terminologie

Iniciativa ENIL k zastavení zneužívání terminologie
5.12.2012 | Stáhněte si nový dokument, Právo na život v komunitě

Evropská síť za nezávislý život (ENIL) vydala při příležitosti Světového dne osob se zdravotním postižením (3. 12.) tiskovou zprávu k zastavení zneužívání pojmů nezávislý život, osobní assistence, komunitní služby a deinstitucionalizace.

Odborníci i laická veřejnost má často zkreslené představy o tom, co výše uvedené pojmy vyjadřují. To může vést a častokrát i vede k tomu, že pod heslem deinstitucionalizace jsou lidé s postižením dále vyčleňováni ze společnosti. ENIL reaguje svou iniciativou na převažující, celoevropský trend v projektech zaměřených na deinstitucionalitaci a připomíná v této souvislosti cíle, které stojí (měly by stát) na pozadí transformačních projektů.

ENIL patří k významným evropským organizacím a staví na osobních zkušenostech svých členů - lidí s postižením. Stanoviska této organizace je proto potřeba brát vážně. ENIL zveřejnila už v roce 2010 návrhy definic výše uvedených pojmů a nyní je aktualizovala. Anglicé definice pojmů jsou zde.

Podle ENIL je deinstitucionalizace politický a společenský proces, který umožňuje lidem přejít z ústavní péče k nezávislému životu. Skutečná deinstitucionalizace nastane, když lidem umístěným v ústavech je dána možnost stát se plnohodnotným občanem a převzít kontrolu nad svým životem a případně i službami, pokud jsou potřeba. Klíčovou hodnotou nezávislého života je pak podle ENIL možnost rozhodovat o svém životě (s kým a kde žiju) a přístup k potřebné podpoře, konkrétně k osobní asistenci.

ENIL upozorňuje v souvislosti se současnými deinstitucionalizačními procesy na skutečnost, že budování skupinových bydlení (v našem prostředí tzv. chráněné byty) místo typických ústavních zařízení není v souladu s konceptem Nezávislý život. V souvilosti s tím ENIL upozorňuje na nutnost korektní implementace čl. 19 Úmluvy o právech osob s postižením. Celá zpráva ENIL je zde.

Při bližším zkoumání tuzemských transformačních projektů je vidět, že často jde o investiční akce zaměřené na budování kapacitně menších pobytových sociálních služeb - chráněných bydlení  případně malých domovů. Míra podpory tomuto konceptu deinstitucionalizce je vyjádřena finančně např. v rámci systémového projektu MPSV ČR, kde je na investiční akce vyčleněno necelých 56 mil. EUR z tzv. Integrovaného oparečního programu (IOP), zdroj: Zpráva o procesu podpory transformace v České republice za rok 2010, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, ke stažení zde.

Je důležité vědět, že pevným spojením bydlení s péčí v podobě tzv. pobytové sociální služby je omezena možnost výběru lidí ohledně toho s kým a kde bydlet. V tomto směru není naplňován článek 19 Úmluvy.

Pro dokreslení je zajímavé podívat se na vývoj počtu lidí s postižením v pobytových sociálních službách v ČR; graf byl vytvořen na základě údajů ze statistických ročenek MPSV.