Na slovech záleží

Na slovech záleží
29.1.2015 | Stáhněte si nový dokument

Slýcháváte ve společnosti pojmy a nálepky, které upozorňují na odlišnost? Slova, o kterých si myslíte, že nerespektují člověka jako plnohodnotnou bytost? Zvedají vás ze židle? Nebo používáte zaběhnutá slova a divíte se, jak mohou jiným lidem vadit? Pojďte se inspirovat či společně s námi zamyslet nad terminologií, která se v naší společnosti v současnosti používá.

Část Odborné texty na našem webu obsahuje nově sekci Terminologie. Můžete se zde postupně seznámit s dokumenty, které mají z našeho pohledu co říci k používání slov k označování lidí, věcí, jevů. Ačkoliv některé dokumenty jsou datované hodných pár let zpátky, jsou stále aktuální.

Prvním dokumentem je text s názvem Deinstitucionalizace. Vznikl již v roce 1994 a je přepisem rozhovoru lidí, kteří považují za důležité, jak jsou lidé vnímáni, neboť to vyjadřuje náš postoj k nim a určuje naše další kroky.

To, že přejmenujeme ústavy na domovy a lidi v nich z klientů na uživatele sociálních služeb, ještě nezaručí důstojný život našich spoluobčanů. Monika Janíková v tomto rozhovoru zmiňuje dodnes v praxi často nenaplňovanou myšlenku, když říká: "Myslím, že nejdůležitější je uspět ve společnosti s myšlenkou, že lidé s postižením mají žít s námi"

I slova Pesacha Gitelmana jsou u nás stále aktuální: "Pořád je ještě mnoho lidí, o kterých jsme se my arbitrážně rozhodli, že my víme nejlépe, co je pro ně nejlepší. Pro personál v ústavu je mnohem jednodušší říci, tohle si oblékneš, tohle sníš a teď půjdeš ven. Je těžší se ho ráno zeptat, "co by sis chtěl vzít na sebe, máš chuť sníst tohle, a co kdybychom šli ven nebo chceš dělat něco jiného?" Společnost příliš dlouho přehlížela přání rodin a lidí s postižením a já si myslím, že už je na čase změnit myšlení a přístup k poskytování služeb."

Druhým dokumentem, který navazuje na tuto diskuzi, je text z roku 2007 s názvem Řeč jako nástroj sociálního začleňování. Autorkami analýzy jsou Helena Jiránková a Kristína Holúbková, které se v ní zabývají například vývojem terminologie a jejím stavem v jednotlivých státech. Text byl zpracován jako podklad pro širší debatu k používání pojmů v naší oblasti.

Nu, a tato debata nyní nastává. Právě v těchto dnech finalizujeme dokument Na slovech záleží, ve kterém vám předkládáme vodítka, jak citlivěji používat slova, pokud hovoříme o postižení. Věříme totiž, že slova skutečně mohou změnit uvažování a ovlivňovat postavení lidí ve společnosti. A to není v době, kdy slýcháme ze všech stran argumenty o nedostatku financí, zdrojů, politické vůle atd., zrovna málo. Mnohdy jsme sami nositeli těchto a podobných argumentů a říkáme, že nelze nic udělat. My si myslíme, že nejsme zcela bezmocní, i když to tak může často vypadat. Co myslíte?

Budeme rádi za vaše myšlenky, připomínky k tématu terminologie i k samotnému dokumentu Na slovech záleží. A věřte, že vaše připomínky nezapadnou. Zohledníme je při finalizaci tohoto dokumentu, který bude sloužit jak profesionálům, tak i široké veřejnosti.

Svoje připomínky posílejte na mail: redakce@kvalitavpraxi.cz. Diskutovat toto téma můžete také na našem Facebooku

Všechny uvedené dokumenty k terminologii a naše další myšlenky naleznete v naší sekci Terminologie.