Nová publikace k tématu způsobilost k právním úkonům a opatrovnictví

Nová publikace k tématu způsobilost k právním úkonům a opatrovnictví
16.4.2013 | Stáhněte si nový dokument, Ochrana práv

Světlo světa právě spatřila Analýza způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví, která se zaměřuje na problematiku způsobilosti k právním úkonům uživatelů sociálních služeb, zejména služeb ústavních, které se nacházejí v procesu transformace směrem k individualizovaným službám poskytovaným v domácím prostředí.

Analýzu vypracoval QUIP (Dana Kořínková ve spolupráci s Janem Strnadem, Milenou Johnovou, Davidem Kocmanem a Radkou Čebišovou) pro Národní centrum podpory transformace sociálních služeb v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Podpora transformace sociálních služeb.

Analýza shrnuje informace o situaci lidí s duševním postižením, jejich skutečných potřebách a o dopadech opatření v oblasti právní způsobilosti a opatrovnictví na jejich život a také na poskytování sociálních služeb. Tyto jevy jsou ilustrovány na několika případových studiích.

Podrobný popis konkrétních případů by měl přispět k lepšímu porozumění a pochopení obecných jevů, se kterými se v každodenní praxi opakovaně setkávají autoři analýzy i poskytovatelé sociálních služeb. ¨

Analýza poskytuje dále přehled a rozbor právní úpravy, judikatury a praxe, která se vztahuje k tématu právní způsobilosti lidí s duševním postižením – uživatelů sociálních služeb. Předmětem rozboru je dosavadní právní úprava založená na současném občanském zákoníku (č. 40/1964 Sb.), Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (č. 10/2010 Sb. m. s., dále jen Úmluva), zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.) a právní úprava v novém občanském zákoníku (č. 89/2012 Sb.), která nabude účinnosti od 1. ledna 2014, a dopad právní úpravy v oblasti právní způsobilosti na praxi sociálních služeb v procesu jejich transformace.

V Analýze se problematikou právní způsobilosti zabýváme z hlediska systému – jaké obecné postupy lze aplikovat v rámci stávajícího systému a jaká systémová opatření by bylo vhodné přijmout v rovině organizační i legislativní. Doporučujeme zde postupy, jak řešit otázky právní způsobilosti uživatelů sociálních služeb nyní, v době současné platnosti starého občanského zákoníku a Úmluvy, i v novém právním prostředí v období po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

Text Analýzy naleznete zde.