Nové dokumenty na našem webu

Nové dokumenty na našem webu
17.9.2013 | Stáhněte si nový dokument, Právo na život v komunitě

Mezi odbornými texty v sekci Deinstitucionalizace přibyly dva nové dokumenty. Prvním je text Právo na život v komunitě a projekty transformace ústavní péče v ČR autorů Mileny Johnové a Jana Strnada. Druhým dokumentem je Analytická zpráva pokračujících transformačních kroků v oblasti sociálních služeb v Karlovarském kraji, která shrnuje závěry z kvalitativního výzkumu Davida Kocmana a Jana Palečka.

Text Právo na život v komunitě a projekty transformace ústavní péče v ČR vznikl v rámci projektu „Podpora transformace sociálních služeb“ realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. V tomto projektu byla mimo jiné věnována pozornost implementaci ustanovení článku 19 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Podstatou čl. 19 je zajistit lidem s postižením právo na volbu místa a způsobu života na úrovni srovnatelné s ostatními lidmi. Dokument shrnuje poznatky autorů analýzy ohledně překážek uplatnění tohoto práva, identifikovaných v projektech transformace ústavní péče.

Analytická zpráva pokračujících transformačních kroků autorů Davida Kocmana a Jana Palečka se zaměřuje na karlovarský projekt transformace ústavní péče. Na příkladech několika klientů se ukazují důležitá fakta o systému služeb a přístupech k zajišťování podpory. Dokument byl získán ze stránek občanského sdružení Instand, které v Karlovarském kraji koordinovalo navazující individuálního projekt krajského úřadu. Zpráva navazuje na předchozí dokumenty z uvedeného projektu, které naleznete také na našem webu v sekci Deinstitucionalizace pod záložkou Další analýzy a zprávy z ČR.