Nové příspěvky z oblasti psychiatrie na našem webu

Nové příspěvky z oblasti psychiatrie na našem webu
28.3.2013 | Stáhněte si nový dokument

Mezi odbornými texty v sekci Psychiatrická medikace v ústavech přibyly dva nové příspěvky, které jsme před časem prezentovali odborné veřejnosti.

První příspěvek s názvem Psychofarmaka a psychiatři přednesla MUDr. Michaela Petišková na setkání zástupců sociálních zařízení v Hodoníně 25. května 2012.

Setkání pořádalo Národní centrum podpory transformace sociálních služeb.

 

Druhý příspěvek Brokeři v Čechách zazněl na Konferenci sociální psychiatrie v Chrudimi 16. listopadu 2012. Přednesla jej rovněž MUDr. Michaela Petišková.

 

Oba příspěvky byly dílčími výstupy z dlouhodobého projektu Kvalita života jako cíl, který jsme realizovali v období 2009 - 2011.