Příspěvek k Týdnu pro inkluzi: Co víc se dá udělat pro Joaquina?

Příspěvek k Týdnu pro inkluzi: Co víc se dá udělat pro Joaquina?
25.10.2018 | Stáhněte si nový dokument, Co je u nás nového

Při příležitosti Týdne pro inkluzi jsme dokončili a připravili pro zveřejnění překlad skvělého textu Johna O´Briena, autora konceptu Plánování zaměřené na člověka  a Beth Gallagher, ředitelky agentury pro podporu samostatného bydlení o způsobu podpory lidí s komplexními potřebami v komunitě.

Ve světě, stejně jako v České republice převládá představa, že lidé s komplexními potřebami nemohou žít v přirozeném prostředí, protože zde nelze zajistit kvalitní pomoc anebo podpora bude příliš drahá. Joaquinův příběh tuto teorii popírá - péče v komunitě je levnější při evidentně vyšší kvalitě jeho života.

Text je zajímavý tím, jak se věnuje otázkám, které si musela položit ředitelka agentury poskytující pomoc lidem s postižením v běžném prostředí, pro kterou nebyla Joaquinova situace běžná - její organizace předtím nikdy neposkytovala služby člověku s tak těžkým, kombinovaným postižením.

Inspirativní materiál si můžete stáhnout zde. Texty s podobnou tematikou najdete v  sekci Koordinace pomoci a podpory.