Skotská inspirace ke komunitní sociální práci

Skotská inspirace ke komunitní sociální práci
29.10.2012 | Stáhněte si nový dokument, Právo na život v komunitě

V naší sekci Komunitní sociální práce naleznete novou příručku Co je síť . Jedná se o překlad informační brožury ze Skotska, která popisuje, jak funguje síť vzájemné pomoci lidí s postižením.

Jedná se o podporu, kterou si zajišťují sami lidé s různým typem znevýhodnění za podpory komunitního pracovníka (community living worker). Tento způsob vzájemné podpory je velmi efektivní a úsporný jednak pro lidi s postižením, ale uspoří finance i ze státního rozpočtu. Ve Skotsku dostává organizace Neighbourhood Networks 4000 liber na rok na jednoho člena ze státního rozpočtu. Ze strany státu se jedná o významný preventivní mechanismus. U lidí zapojených do sítí se výrazně snižuje riziko negativních sociálních jevů, např. alkoholismu či depresí. Lidem samotným  zapojení do sítí přináši pocit, že nejsou sami, že mají kolem sebe lidi, na které se mohou obrátit v rámci komunity, a že oni jsou těmi, kdo mají druhým lidem co nabídnout. Velkou jistotou je pro ně také to, že vědí, na kterého komunitního pracovníka se mohou obrátit v případě potřeby. Komunitní pracovník pro ně pracuje flexibilně a mohou se mu ozvat kdykoliv během jeho pracovní doby. Setkávání s komunitním sociáním pracovníkem či setkávání skupin probíhá v přirozeném prostředí, tj. např. v kavárně, restauraci či knihovně. V případě větších akcí si organizace Neighbourhood Networks jednorázově pronajme prostory k setkání. Tento způsob opět přináši velké úspory.

Členové sítí se při vstupu zavazují být aktivním prvkem, vzájemně si pomáhat. Pracovníci se snaží pracovat se skupinou tak, aby si idé uměli navzájem dávat podporu, a aby u toho pokud možno nemusel být placený asistent. V Neighbourhood Networks používají plánování zaměřené na člověka, zjišťují, co lidé umí a co je baví, co potřebují. Využívají toho pak k tomu, aby si lidé vzájemně pomáhali nebo se od sebe učili. 

Skupin je ve Skotsku velké množství a pořádají mezi sebou různá setkání. Na konferencích Neighbourhood Networks  pravidelně vystupují i členové stítí. 

V ČR jsme členy sítě Neighbourhood Networks mohli vidět při vystoupení na Konferenci Pro změnu 2011

Myšlenka potřeby vzájemé pomoci, na které stojí i organizace Neighbourhood Networks, vznikla na jihu Anglie. Bylo zjevné, že lidé s postižením, kteří žijí v běžné komunitě či se osamostatnili, ke svému životu potřebují sociální vazby, které je třeba ze strany společnosti pomáhat budovat a udržovat. 

Organizace Neighbourhood Networks loni slavila 10let od svého vzniku. Doposud se zaměřovala zejména na cílovou skupinu lidí s menší mírou podpory. V současné době přemýšlejí, jak rozšířit svoje aktivity pro lidi s těžkým psotižením a pro seniory. Více informací o o fungování sítí můžete nalézt na stránkách Neighbourhood Networks.

Více informací o tom, jak ve Skotsku fungují tyto sítě, můžete získat na konferenci "OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY" plánovanou na jaro 2013 u příležitosti 440. výročí Univerzity Palackého v Olomouci.

Ačkoliv v ČR tento druh sociální práce ještě nemá položeny své základy, může se nám stát vítanou inspirací.

Překlad brožury "Co je síť vznikl v rámci projektu Ordinary Lives - Běžné životy , který byl ukončen v červenci 2012.

Další výstupy projektu naleznete zde .