Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020

Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020
23.1.2014 | Stáhněte si nový dokument, Zaujalo nás

Vláda České republiky 8. ledna 2014 schválila národní rámcový dokument pro oblast sociálního začleňování a boj s chudobou pod názvem "Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020".

Účelem Strategie je přispět k plnění národního cíle redukce chudoby a snižování míry sociálního vyloučení vytyčeného v Národním programu reforem České republiky, který vychází ze strategie Evropa 2020.
Strategie stanoví prioritní témata ČR v oblastech důležitých pro sociální začleňování pro nadcházející období až do roku 2020 a je rovněž významným dokumentem z hlediska čerpání finančních prostředků z veřejných rozpočtů ČR i využívání Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie. Obsahuje přehled opatření majících vliv na sociální začleňování a boj s chudobou a přehled relevantních materiálů a zdrojů.
Více informací k tomuto strategickému dokumentu a dokument samotný naleznete na webu MPSV zde.

Stáhnout si jej můžete také na našem webu v sekci Politické a koncepční dokumenty.

 

Zdroj: MPSV