Videa z workshopu Propojování lidí a komunit

Videa z workshopu Propojování lidí a komunit
28.5.2018 | Stáhněte si nový dokument, Co je u nás nového

V září 2017 proběhl v Praze workshop s názvem Propojování lidí s postižením a místní komunity, který vedla lektorka Angela Novak Amado, ředitelka Institutu pro komunitní začleňování v Minneapolisu. Ne všechny zájemce jsme mohli uspokojit, proto jsme se rozhodli publikovat videa z tohoto jedinečného workshopu.

Angela poisovala své zkušenosti, jak se podařilo navázat a utvářet fungující vztahy mezi člověkem s postižením a lidmi z místní komunity. Zdůrazňovala, jak je nutné, aby lidé, kteří doprovázejí lidi s postižením při kontaktu s místní komunitou, věřili, že propojení je možné. Měli by důvěřovat, že obě strany mohou nalézt hodnotu vzájemného obohacení.

Záznam workshopu je rozdělen na čtyři části a najdete je na našem kanále youtube.

Pro rychlou navigaci klikněte zde:

Propojování lidí s postižením a místní komunity - 1. část

Propojování lidí s postižením a místní komunity - 2. část

Propojování lidí s postižením a místní komunity - 3. část

Propojování lidí s postižením a místní komunity - 4. část

Více informací o workshopu, prezentaci a pracovní listy ke stažení najdete na konci článku, který mapuje hlavní výstupy: Americký workshop se vydařil

Věříme, že budete inspirováni příběhy a podaří se vám také udělat kus práce k začlenění lidí, které podorujete, do místních komunit.

Pokud budete mít zájem o další informace a vzdělávání, tak touto oblastí se dlouhodobě zabýváme v našich kurzech, například v třídenním kurzu Plánování zaměřené na člověka či v jednodenním kurzu Kruhy podpory