Zaujalo nás

Jak transformovat firmy, společnost i sebe

27.8.2015 | Zaujalo nás

Pro inovátory, kterým jde o víc než o kosmetické úpravy stávajícího neutěšeného stavu, máme dobrou zprávu: 10. září začíná další běh skvělého e-learningového kurzu U.Lab: Transforming Business, Society, and Self. Kurz je zdarma a koná se pod hlavičkou významné americké univerzity Massachusetts Institute of Technology. více >>

Rozšiřte kompetence ombudsmana

29.4.2015 | Ochrana práv, Zaujalo nás

Česká vláda je článkem 33 Úmluvy o právech osob s postižením zavázána zřídit tzv. nezávislý, národní monitorovací mechanismus jmenované Úmluvy. Výbor pro lidská práva lidí s postižením OSN ve své první zprávě pro českou vládu ze 17. 4. 2015 konstatuje, že u nás takový mechanismus není, a doporučuje české vládě vyřešit… více >>

Síla lidských příběhů

12.12.2014 | Zaujalo nás

Pokud se lidé spojí a nezdolně táhnou za jeden provaz, mohou se věci pohnout ze zdánlivě nehybného místa. Jedním z výsledků takového snažení je, že v současné době vzniká odborná skupina Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO) pro koncepční řešení problematiky osob s poruchou autistického spektra (PAS).… více >>

Aktivace radikálů a rozvracečů

17.11.2014 | Zaujalo nás

Anglický národní úřad pro zlepšování kvality ve zdravotnictví a péči (NHS IQ) zveřejnil v červenci 2014 bílou knihu Nová éra v uvažování a praxi při změně a transformaci: Výzva pro vůdce ve zdravotnictví a péči. Autoři Helen Bevan and Steve Fairman v úvodu konstatují, že nastal čas na radikální, transformativní změnu … více >>

Zpráva o pokračující segregaci lidí s duševním postižením

7.11.2014 | Právo na život v komunitě, Zaujalo nás

Mezinárodní organizace věnující se lidským právům Mental Disability Advocacy Center (MDAC) zveřejnila zprávu o pokračující segregaci lidí s postižením v duševní oblasti v České republice. Názor Quipu k této zprávě Vám přinášíme ve dnešní aktualitě. více >>

Seminář pro zaměstnavatele

17.10.2014 | Zaujalo nás

Organizace RYTMUS společně s organizací Česká unie pro podporované zaměstnávání pořádají koncem října v Praze seminář pro zaměstnavatele. Seminář bude místem setkání se se zaměstnavateli, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Svůj prostor zde budou mít rovněž lidé se zdravotním postižením, kteří pracují č… více >>

Podzimní kurzy Rytmusu

15.9.2014 | Zaujalo nás

Organizace Rytmus má pro letošní podzim připravenou pestrou nabídku kurzů určenou zejména pro pedagogy a asistenty pedagoga. Rytmus se dlouhodobě zabývá inkluzivním vzděláváním, není proto divu, že jeden z prvních podzimních kurzů se zabývá otázkami, jak učit děti s rozdílným nadáním a potřebami společně v jedné třídě… více >>

Tisková zpráva Ochránkyně k používání omezovacích prostředků

13.8.2014 | Ochrana práv, Zaujalo nás

V nejnovější tiskové zprávě paní Šabatová v roli Veřejné ochránkyně práv vnáší do současné společenské diskuze zásadní poznatky do problematiky používání omezovacích prostředků. Nejhlasitějším zjištěním je, že omezovací prostředky v našem zdravotnictví jsou nadužívány a chybí dostatečná kontrola a následný systém hodn… více >>

Pojďme přispět zkušenostmi do alternativní zprávy k Úmluvě

10.7.2014 | Ochrana práv, Zaujalo nás

Evropská koalice pro život v komunitě (ENIL) v této době připravuje alternativní zprávu, která bude mapovat plnění stěžejního článku 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Naskytuje se tedy nyní jedinečná možnost přispět našimi zkušenostmi s plněním práv osob s postižením v ČR. více >>

Petice proti používání nepřiměřených praktik na psychiatrických odděleních v ČR

8.7.2014 | Ochrana práv, Zaujalo nás

Organizace MDAC vydala zprávu, že na psychiatrických odděleních v České republice se stále používají klecová lůžka, kurtování, vysoká medikace a další nepřiměřené praktiky, a to často za trest. Aby se věci pohnuly kupředu a změnila se praxe používání těchto donucovacích prostředků, MDAC vyhlásila petici, ke které se m… více >>

1 2 3 17