Jak zapojit lidi do rozhodování – inspirace z Rakouska

Jak zapojit lidi do rozhodování – inspirace z Rakouska
24.9.2015 | Zaujalo nás, Dění v našich projektech

V evropském projektu New Paths to Inclusion jsme se setkali s lidmi z mnoha zemí. Zajímavou zkušeností nás obohatili kolegové z rakouské organizace Balance, kteří začali zapojovat lidi do rozhodování vytvářením tzv. home groups. Tento prototyp lze v různé míře jistě využít i v našich podmínkách. Pojďte se nechat inspirovat.

Ve skupinovém bydlení BÖCKH žijí lidé s postižením. Pracovníci v organizaci Balance přemýšleli, jak to udělat, aby vytvořili tým, který společně potáhne za jeden provaz a lidé nebudou děleni na skupiny MY – pracovníci a ONI – obyvatelé domova.  Uvědomili si, že jednou z věcí, která tyto skupiny odlišuje, jsou oddělené porady – zvlášť schůze týmu a zvlášť schůze obyvatel domova. Tak byl učiněn jednoduchý krok. Byly vytvořeny tzv. inkluzivní týmy a začaly se konat společné porady.

Byl to ale velký krok pro všechny a vyvolal mnoho rozličných pocitů. Kritický hlas ze strany pracovníků namítal, že tým ztratil svou výkonnost. Objevily se také obavy obyvatel bydlení vyslovit, co cítí a co si myslí před pracovníky. Navzdory počátečním těžkostem se začala objevovat nová síla, která umožňovala mluvit o vynořujících se věcech. Bylo postupně činěno více společných rozhodnutí, například byli společně vybráni noví členové týmu.

Lidé z Balance – nyní už všichni společně – také přemýšleli, jak zapojit lidi, kteří nemohou číst dlouhé texty. Vzešla z toho další a nejnovější inovace. Jeden z členů týmu natáčí krátká videa ze schůzí na mobil a pak tyto minutové video záznamy inkluzivních schůzí pouští přes počítač v denní místnosti tak, aby všichni obyvatelé mohli sledovat závěry porad. Tak je zajištěn přístup k informacím opravdu všem členům týmu.

Podle kolegů z organizace Balance hlavní problém zůstává: systém stále nutí lidi mít skupinové bydlení. Bude potřeba ještě nejaký čas, než se tato situace změní. A do té doby se můžeme podívat na staré modely vztahů a na staré modely jednání a začít s nimi experimentovat. I v omezených podmínkách lze vytvořit prostředí, kde budeme více spolu.

Organizace Balance zřizuje řadu tradičních pobytových služeb (malých domovů a chráněných bydlení) pro lidi s postižením. Inovativní způsob, jak zapojit obyvatele chráněného bydlení do řízení služby, byl vytvořen díky využívání tzv. Teorie U. Nedávno jsme Vás upozornili na aktuálně probíhající e-learningový kurz na téma Teorie U.

V některém z příštích článků se chceme zaměřit na rozdíl mezi posilováním rozhodování protřednictvím skupin sebeobhájců a rozhodováním s podporou. Budeme rádi za vaše dotazy, náměty a zkušenosti. Pište na adresu redakce(zavináč)kvalitavpraxi.cz nebo na náš Facebook.