Konference Europe in Action 2008

22.10.2007 | Zaujalo nás

Ve dnech 10.-12. dubna 2008 proběhne ve Vídni šestá výroční konference Inclusion Europe zaměřená tentokrát na společné vzdělávání dětí s postižením a bez postižení (u nás označované jako tzv. školská integrace).

Prezentace vůdčích osobností z oblasti společného vzdělávání budou věnovány očekáváním mladých lidí s postižením a jejich rodin, veřejným a politickým postojům vůči společnému vzdělávání a také praktickým postupům v různých evropských zemí. Účastníci konference budou mít příležitost seznámit se s úspěšnými příklady překonávání překážek na cestě ke společnému vzdělávání dětí s postižením a bez postižení.

Na své si přijdou zástupci všech zainteresovaných stran včetně samotných lidí s mentálním postižením, jimž bude jako již tradičně přizpůsobena část konferenčních příspěvků. Přednes příspěvků v jednoduchém jazyce zpřístupní konferenci nejen lidem s potížemi v učení ale i těm účastníkům, kteří nemluví zcela plynule konferenčním jazykem (angličtina a němčina).

Inclusion Europe zatím vydala pouze první ohlášení ke konferenci, podrobnosti se teprve objeví. Zatím si alespoň rezervujte data v diáři.

Výroční konference Inclusion Europe jsou vždy velmi kvalitní. Vystupují na nich odborníci z Evropy i ze zámoří, témata jsou vždy velmi aktuální. Např. letošní konference ve Varšavě byla zaměřena na podporované rozhodování, pražská konference v roce 2005 proběhla ve znamení deinstitucionalizace.

O konferenci na stránkách Inclusion Europe

Zdroj: Milena Johnová, QUIP