Koordinátor podpory - kam se posunula iniciativa rodičů

Koordinátor podpory - kam se posunula iniciativa rodičů
26.6.2014 | Zaujalo nás

Počátkem června se konal seminář v Poslanecké sněmovně, který měl za cíl představit našim zákonodárcům hlavní výstup z kurzu pro rodiče - systémový návrh na zřízení tzv. koordinátora podpory. O tom, jak seminář probíhal, co hlavní mluvčí prezentovali a jaké výstupy ze semináře vzešly se můžete dočíst v dnešní aktualitě. Naleznete zde také link na audiozáznam celého semináře.

Nejvíce překvapil nezájem ze strany poslanců. Jak píše jeden z hlavním mluvčích pan Martin Tomášek: "...ze zákonodárců, kterým byla naše prezentace hlavně určena, tam byla osobně přítomna pouze jedna paní poslankyně a dva páni poslanci se omluvili, jeden písemně, druhý poslal zdravici, která nám byla přečtena, jinak nic, což mne trošku mrzelo, ale na druhou stranu jsem takovou neúčast ze strany našich vládních činitelů čekal. Tudíž se naše debata odehrávala spíše mezi rodiči, zástupci krajů, měst, obcí, a obcí s rozšířenou působností..."
Drtivou převahu celkem 64 účastníků tedy tvořili rodiče dětí i dospělých osob s postižením, pečující osoby, zástupci neziskových organizací, poskytovatelé sociálních služeb, představitelé měst a obcí. Poslanci zde byli zastoupeni pouze paní poslankyní Janou Hnykovou.

V průběhu diskuse zazněla výzva ke spojení úsilí pečujících osob, rodičů dětí s postižením, sebeobhájců, platforem, sdružení a spolků, včetně nejrůznějších iniciativ, které vidí v realizaci návrhu smysl a konkrétní pomoc pro osoby s postižením a jejich rodiny. Konkrétní návrhy na další podporu této iniciativy jsou v tiskové zprávě k semináři.

Prezentaci hlavních mluvčích s názvem Občané jako partneři naleznete zde.

Bohatou fotogalerii ze semináře si můžete projít zde.

A pokud máte dvě hodinky času, uvařte si kávu a poslechněte si celý audiozáznam z Poslanecké sněmovny. Stáhnout si jej můžete zde.

 

Připojit se k iniciativě rodičů a lidí s postižením můžete ve sdíleném prostoru na sociální síti - otevřená skupina Obhájci práv lidí s postižením - projekt "Koordinátor podpory". Jsou zde uloženy v souborech výchozí dokumenty a budou průběžně doplňovány informace.

Především je však vytvořená skupina prostorem k šíření této myšlenky a další diskusi, vyjádření názorů.