Nová kniha Marlis Pörtner

Nová kniha Marlis Pörtner
8.1.2010 | Zaujalo nás, Plánování zaměřené na člověka

Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícímí trvalou péči, Marlis Pörtner, Portál s.r.o., Praha 2009

Marlis Pörtner je curyšská psycholožka a psychoterapeutka s mnohaletou zkušeností s lidmi s potížemi v učení. Od r. 2007 pravidelně navštěvuje Českou republiku. Spolu s Garry Proutym a Dionem van Werde vedla v Praze pro Quip - Společnost pro změnu první 120-hodinový výcvik pre-terapie v ČR.

Ve své nové knize (originální název zní Ernstnehmen, Zutrauen, Verstehen, tj. Vážně, s důvěrou a porozuměním) popisuje svoji koncepci téhož názvu. Její východiskem je přístup zaměřený na člověka a jeho součást – pre-terapie. Velmi čtivým způsobem, s použitím množství příkladů ze života představuje základy práce zaměřené na člověka, kde např. „není rozhodující to, čeho se nedostává, nýbrž to, co je“ a také „cesta je stejně důležitá jako cíl“. Její zásady pro každodenní praxi přinášejí  lidem pracujícím v sociálních službách množství pomůcek a nápadů, jak lépe poskytovat podporu lidem, kteří ji potřebují a respektovat přitom jejich práva i bezpečnost.

Koncepce „Vážně, s důvěrou a porozuměním“ je koncepce, kterou lze jednoduše, bez dalších nákladů používat v každodenní podpoře lidí s potížemi v učení. Pomáhá lépe porozumět chování lidí, nacházet nové možnosti, jak s nimi zacházet. Člověk je zde středem zájmu, je brán ohled na jeho individuální zdroje a rezervy a je respektována jeho integrita. Současně je to koncepce, pomocí které můžeme beze zbytku naplnit naše standardy kvality.

Autor: Rela Chábová