Ojedinělé workshopy v rámci konference Společné vzdělávání - dobré praxe

Ojedinělé workshopy v rámci konference Společné vzdělávání - dobré praxe
5.10.2007 | Zaujalo nás

V rámci národní konference Společné vzdělávání - dobré praxe, pořádané 9. - 10.11.2007 o.s. Rytmus, SPC Vertikála a Pedagogickou fakultou UK v Praze se budou 8.11.2007 konat zahraničními lektory vedené workshopy pro týmy pedagogických pracovníků a pro rodiče dětí s postižením.

Lektorem celodenního workshopu Inkluzivní přístup k rozvoji škol pro týmy sestávající z ředitelů a učitelů je pan Marc Vaughan, jeden z největších evropských odborníků v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Rodiče mají možnost zúčastnit se odpoledního workshopu  Dr. Mary Schuh z Institute on Disability, New Hampshire, USA na téma Čím se chceš stát až vyrosteš a jakým způsobem toho můžeš dosáhnout?

Na tyto v ČR ojedinělé vzdělávací akce, právě tak jako na národní konferenci o školní integraci, mají zájemci možnost se přihlásit na adrese spi@rytmus.org nebo písemně na Rytmus, o.s., Hálkova 4, 120 00 Praha 2.

Více informací na www.rytmus.org/konference.

Zdroj: Milada Vondráčková, Rytmus