Podzimní kurzy Rytmusu

Podzimní kurzy Rytmusu
15.9.2014 | Zaujalo nás

Organizace Rytmus má pro letošní podzim připravenou pestrou nabídku kurzů určenou zejména pro pedagogy a asistenty pedagoga. Rytmus se dlouhodobě zabývá inkluzivním vzděláváním, není proto divu, že jeden z prvních podzimních kurzů se zabývá otázkami, jak učit děti s rozdílným nadáním a potřebami společně v jedné třídě a jaké vyučovací techniky s dětmi používat.

Obsahem kurzu Efektivní vyučovací techniky v inkluzivní třídě bude také téma, jak učit děti, aby učení bylo prospěšné všem dětem ve třídě či jak naplánovat a zorganizovat výuku v inkluzivní třídě tak, aby pracovaly všechny děti. Dostatek času bude též věnovaný tomu, jak se na takovou výuku co nejlépe připravit.

Kurz proběhne již tento týden - 17. září 2014 v Praze.

 

Dalším kurzem je Společný seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga. Seminář bude hledat odpovědi na otázky, které z praxe často zaznívají: Jaké jsou kompetence asistenta pedagoga? Jaká je jeho role ve třídě? Kdo žáka se znevýhodněním hodnotí a kdo mu vysvětluje učivo? Jak spolu budeme ve třídě komunikovat a kdo jedná s rodiči? Seminář nabízí učitelům a asistentům v běžných školách informace i zkušenosti, jaké jsou výhody efektivní spolupráce a komunikace mezi oběma pedagogickými pracovníky během náročného procesu práce ve třídě se začleněným žákem.

Kurz se koná 7. října 2014 v Praze.

Jak vytvořit a sepsat dobrý individuální vzdělávací plán a v čem se to vyplatí, k tomu je určený seminář Tvorba a využití individuálního vzdělávacího plánu. Sestavení IVP totiž není vůbec jednoduché, pokud chceme, aby byl pro učitele vodítkem, jak děti vzdělávat. Individuální vzdělávací plán nemůže být „formální formulář“, ale živý dokument, který při dobrém nastavení bude učiteli ku pomoci. Z IVP by učitel i rodič měli jasně vědět, co se bude žák učit a jakým způsobem a také jakým způsobem bude hodnocen.
V kurzu se účastníci také seznámí s jedním z nástrojů Přístupu zaměřeného na člověka, který může být základem pro IVP.

Kurz se koná 21. října 2014 v Praze.

Všechny tři kurzy lektoruje Michaela Němcová, která kromě pedagogického působení na prvním stupni běžné základní školy, působila rovněž na základní škole s Montessori programem. Ve svých třídách měla vždy začleněné děti s různým typem znevýhodnění, proto seminář nebude jen o teorii inkluzivního vzdělávání, ale bude protkán spoustou příběhů dětí, které Michaela učila.

Všechny podzimní kurzy Rytmusu zaměřené na inkluzivní vzdělávání naleznete zde.

Inkluze je velké téma. Vzpomínáte na Rytmusí spot o Týdnu pro inkluzi? Trocha humoru zde: