Přijďte k volbám!

Přijďte k volbám!
5.10.2016 | Zaujalo nás

Ministerstvo vnitra publikovalo při příležitosti nadcházejících voleb do zastupitelstev krajů a Senátu 2016 aktualizované stanovisko k Omezení svéprávnosti z pohledu volebního práva. Můžeme s radostí říci, že jde v porovnání s minulým stanoviskem o krok správným směrem, tedy směrem k lepšímu naplnění volebního práva lidí s postižením v duševní oblasti. Přijďte k volbám, má to smysl.

Na základě ministerského stanoviska se rozšiřuje okruh lidí, kterým nemůže být volební právo odepřeno. Vybrali jsme pro Vás z dokumentu klíčové myšlenky:

Co všechno je součástí volebního práva

Při výkonu volebního práva nejde pouze o samotné hlasování, ale i o otázku možnosti ověřit si svůj zápis v seznamu voličů, případně si vyřídit vydání voličského průkazu k hlasování mimo místo svého trvalého pobytu, nebo si vyžádat návštěvu členů okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou, pokud se dotyčný nemůže dostavit do volební místnosti.

Jak je to v případě omezení svéprávnosti

V případě rozsudku o omezení svéprávnosti může být odepřeno volební právo, jen pokud má člověk ve svém rozsudku výslovně uvedeno, že se omezuje také jeho právo volit nebo být volen. Pokud to tam uvedeno nemá, má právo být zapsán v seznamu voličů a přijít k volbám.

Jak je to v případě zbavení způsobilosti k právním úkonům

Jde o rozhodnutí soudů vydaná před účinností občanského zákoníku (do 31. 12. 2013). Pokud má člověk rozsudek o zbavení způsobilosti k právním úkonům z té doby, není to sám o sobě důvod, aby mu mohlo být volební právo odepřeno. Aby mohla být zaznamenána do seznamu voličů překážka volebního práva, muselo by být z výroku rozhodnutí nebo jeho odůvodnění zcela zřejmé, že se zbavení způsobilosti týkalo konkrétně i práva volit. Dřívější rozhodnutí však často obsahovala pouze výrok o zbavení způsobilosti k právním úkonům bez bližšího upřesnění. V těchto případech musí obecní úřad zkoumat odůvodnění a zjistit, zda se soud otázkou volebního práva zvlášť zabýval a zamýšlel omezit osobu i v něm. Není-li tato skutečnost ani z odůvodnění úplně zřejmá, není možno osobě ve výkonu volebního práva bránit.

Pokud omezení volebního práva není jasně uvedeno v rozsudku

Pokud tedy soud (z jakéhokoliv důvodu) ve svém rozhodnutí jasně nevysloví omezení výkonu volebního práva, vyvozuje se z toho, že osoba může volební právo vykonat. Obecní úřad pak při rozhodování zda vyznačit u takového voliče překážku ve výkonu volebního práva v seznamu voličů nemůže svým výkladem rozhodnutí soudu žádným způsobem rozšiřovat, a to ani v případě, že se mu vzhledem k rozsahu omezení jeví jako důvodné omezit svéprávnost i pro výkon volebního práva. To platí i v případě rozhodnutí, podle kterého je svéprávnost omezena v maximálním možném rozsahu, tj. osoba není schopna právních jednání v žádných záležitostech s výjimkou běžných záležitostí každodenního života. Volební právo není běžnou záležitostí každodenního života, ale ústavně zaručeným právem a zásah do něj by bylo třeba zvlášť uvést a odůvodnit. Omezení volebního práva nelze brát jako automatický důsledek omezení svéprávnosti.

Jak postupovat, pokud člověk není v seznamu voličů, ale soud neomezil výkon jeho volebního práva

Volební komise může člověku volbu umožnit i tehdy, když je ve stálém seznamu voličů nesprávně uvedeno, že volit nemůže. Z toho důvodu doporučujeme přinést si s sebou do volební místnosti rozsudek a případně i stanovisko Ministerstva vnitra (ke stažení níže).

Dejte nám vědět

Pokud se rozhodnete, že půjdete letos volit i přes omezení svéprávnosti, budeme moc rádi, když se s námi podělíte o své nové zkušenosti – zda vám bylo umožněno volit, případně proč ne, jak jste byli s průběhem voleb spokojeni, co pro vás znamenala možnost voleb se zúčastnit, nebo co vám nevyhovovalo. Vaše poznatky by mohly být důležitým zdrojem informací pro zlepšení podmínek v dalších volbách, které nás čekají už příští rok. Pište na e-mail info@kvalitavpraxi.cz

Ministerské stanovisko je ke stažení zde.