RYTMUS zve na seminář Koordinátor inkluze

RYTMUS zve na seminář Koordinátor inkluze
14.11.2013 | Zaujalo nás

Občanské sdružení RYTMUS pořádá příští týden setkání s Jacqui a Colinem Newton, které proběhne v rámci kurzu pro koordinátory inkluze. Máte jedinečnou možnost přidat se ke skupině účastníků tohoto kurzu a moci společně diskutovat a sdílet informace o programech a nástrojích, které podporují úspěšné začleňování dětí. Seminář se koná v rámci projektu All Inclusive *** je pro účastníky zdarma.

Jacqui Newton působí v inkluzívní školce, která začleňuje děti s nejrůznějším typem znevýhodnění – mentálním, fyzickým nebo kombinovaným postižením a děti z rozmanitého socio-kulturního prostředí.

Colin Newton je lektorem a odborníkem na problematiku inkluzívního vzdělávání z britské organizace Inclusive Solutions. Mohli jsme se s ním již dříve setkat na semináři Děti s autismem a problémovým chováním nebo na kurzu Kruh přátel.

Společně Vám osvětlí význam pozice koordinátora inkluze ve školství, který je v britském školském systému členem manažerského týmu. Jeho úkolem je koordinování individuálních vzdělávacích plánů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Společně s pedagogy stanovuje pro jednotlivé žáky objektivní a měřitelné cíle, které jim pak umožní plně rozvinout svůj potenciál. Radí kolegům a rodičům jak na základě potřeb jednotlivých žáků upravit učivo a/nebo ovlivnit chování. Přináší osvědčené postupy, vytváří zdroje, podporuje a učí ostatní kolegy. Součástí semináře budou příklady dobré praxe, jak ve škole podpořit začleňování dětí. Více se můžete dočíst v článku Koordinátor inkluze: z Anglie do Čech.

o. s. RYTMUS

Seminář se koná 22. 11. 2013 od 9.00 do 16.00 hod. na VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2.

Simultánní překlad do češtiny je zajištěn.

Odkaz na přihlášku a další informace naleznete zde.

 

 

 

  

 

 

 

Na Vaši účast se těší tým o. s. RYTMUS.