Znalecké posudky (nejen) z oboru psychiatrie - analýza kvality

15.10.2007 | Zaujalo nás

Liga lidských práv v současné době zpracovává analýzu kvality znaleckých posudků v oboru zdravotnictví (včetně psychiatrie).

Pokud jste se setkali s nadprůměrně dobře zpracovaným nebo naopak velmi nekvalitním znaleckých posudkem z tohoto oboru, který výrazným způsobem ovlivnil situaci vašeho klienta, můžete jej zaslat na níže uvedenou adresu. Všechny posudky přezkoumají nezávislí odborníci z oblasti medicíny, etiky a práva a stanou se podkladem pro analýzu, která shrne nečastější chyby, které se ve znaleckých posudcích objevují, a nastíní taktiku, jak se proti nim bránit. Text zároveň navrhne řadu systémových doporučení pro zlepšení situace v oblasti soudně znalecké činnosti, která budou zaslána Ministerstvu spravedlnosti ČR. Také jsou vítány osobní zkušenosti s prací znalců - lékařů, návrhy na změnu či další připomínky.

Posudky zasílejte v anonymizované podobě do 31. prosince 2007 elektronicky na adresu znalci@llp.cz nebo poštou na adresu: Liga lidských práv, Bratislavská 31, Brno 602 00.

Všem, kteří zašlou znalecké posudky, Liga v létě 2008 poskytne vypracovanou analýzu.

Zdroj: David Záhumenský, Centrum advokacie duševně postižených (MDAC)