Kruh podpory Quip

Přidejte se do našeho kruhu podpory a pečujte spolu s námi o lidská práva lidí s postižením jednorázovým darem, pravidelným finančním příspěvkem, dobrovolnou prací nebo jinak – třeba šířením povědomí o lidských právech lidí s postižením.

Kruh podpory je tradičně skupina lidí úmyslně vybudovaná kolem člověka ohroženého sociálním vyloučením. Úkolem skupiny složené především z blízkých lidí – rodiny, přátel a často i profesionálů – je poskytovat pomoc a podporu, která pomůže člověku žít běžný život a být přínosem pro společnost.

Pomáháme lidem vytvářet kruhy podpory. Sami také potřebujeme pomoc a podporu, abychom mohli i nadále  být přínosem pro ostatní. Můžete se k nám připojit a prostřednictvím našeho kruhu podpory podporovat lidi s postižením v naplňování jejich práv na nezávislý život v komunitě a rozhodování.

Můžete pomoci menšími, pravidelnými dary nebo jednorázovým finančním darem. Tím pomůžete lidem jako je BáraPetr, paní Adéla nebo pan Novák. Nebo pomůžete přeložit důležité dokumenty do češtiny nebo jiným způsobem přispívat k rozšiřování respektu k lidským a občanským právům lidí s postižením.

Proč se stát členem Kruhu podpory Quip

  • Budete od nás dostávat pravidelné informace o tom, co se díky vaší pomoci povedlo. Můžete sledovat, jak vaše pomoc pomáhá :)
  • Budete mít jistotu, že vaše finanční prostředky budou vždy využity na posílení práv lidí s postižením v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.
  • Stanete se součástí komunity odpovědných občanů, kterým záleží na tom, aby lidská práva lidí s postižením byla naplňována.
  • Díky vám budeme mít možnost dlouhodobě působit na systém a měnit podmínky pro život lidí, kteří se sami nezvládnou domoci svých práv.

Můžete věnovat dar jednorázově, můžete se stát pravidelným dárcem nebo dobrovolníkem.

Pokud chcete dostávat pravidelné informace a být s námi v kontaktu, vyplňte přihlášku.