Odkazy na důležitá fakta

Naše práce je rámována Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou Česká republika ratifikovala v září 2009. Český text Úmluvy je dostupný zde. Snažíme se působit tam, kde vidíme, že věci nefungují.

V duchu tradice Quipu se zaměřujeme zejména na články související s právem lidí s postižením na život v přirozeném prostředí a v souladu s vlastní představou. Konkrétně se jedná o články 12 Rovnost před zákonem a článek 19 Právo na nezávislý život.

Podobně jako jiná klíčová ustanovení ani články 12 a 19 nejsou v naší praxi zdaleka naplňovány. Můžete se např. podívat, jak vidí naši situaci členové Výboru pro práva osob se zdravotním postižením OSN ve svém doporučení z dubna 2015. Mimo jiné jsou členové Výboru znepokojeni tím, že lidé s postižením jsou v ČR stále omezování ve svéprávnosti a že ústavní péče je stále více než podpůrné služby umožňujcí nezávislý život v komunitě.

Výše zmíněné závěry Výboru OSN korespondují s našimi poznatky, které se snažíme zveřejňovat. O tom, že stávající systém umožňuje porušování práv lidí s postižením, se můžete přesvědčit v příbězích, kde pomáháme, nebo v našich analýzách – např. v dokumentu Jak vypadá implementace článku 19 v číslech nebo v analýze Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů (zejm. od str. 28).

Pokud by Vás zajímalo víc o naší práci a důvodech, které nás vedou k tomu, co děláme, kontaktujte nás.