Pravidelný dar

Darujte lidem s postižením pravidelnou podporu, aby dokázali znovu získat svéprávnost a rozhodovat o svém životě – třeba o tom, kde, s kým a jak budou bydlet. 

150 Pravidelným darem 150 Kč za měsíc po dobu jednoho roku pomůžete člověku získat plán podpory pro každodenní život včetně podpory při rozhodování. V plánu je vyhodnoceno, s čím konkrétně člověk potřebuje pomoc, jak tato pomoc má vypadat a kdo ji zajistí. Je v něm zahrnuta nejen profesionální pomoc zejm. sociálních služeb ale především přirozená podpora v místní komunitě včetně rodiny. Plán je  důležitým důkazem pro soudní řízení o svéprávnosti. Jeho vznik koordinuje naše sociální pracovnice ve spolupráci s člověkem, jeho blízkými a naším právníkem.
400 Pravidelným darem 400 Kč za měsíc po dobu jednoho roku pomůžete člověku vytvořit plán podpory pro každodenní život včetně podpory při rozhodování a navíc získat veškeré podklady pro soudní řízení o svéprávnosti. Naši právníci s využitím popisu potřebné podpory a navrženého plánu podpory pro rozhodování a související oblasti připraví žádost soudu. Podle potřeby připraví i další právní dokumenty umožňující bezpečné právní jednání – např. návrh smlouvy o nápomoci, text předběžného prohlášení, návrh stanovení kompetencí opatrovníka bez omezení svéprávnosti apod.
1250 Pravidelným darem 1 250 Kč měsíčně po dobu jednoho roku dáte člověku nejen plán podpory pro rozhodování i právním jednání a představu, čeho a jak chce v životě dostáhnout, ale také zkušeného zástupce – právníka, který jej provede celým soudním řízením o svéprávnosti včetně odvolacích soudů, Nejvyšší soud nevyjímaje. Mezi jednáními bude mít vždycky odbornou pomoc pro doplnění důkazů, navrhování výslechu dalších svědků atd.
jiná částka Můžete pravidelně přispívat i jinou částkou a na jiné činnosti podporující posilování lidských práv lidí s postižením – např. sledování výsledků sociálních politik a legislativy a zveřejňování důležitých informací týkajících se témat spojených s lidskými právy lidí s postižením.

Darovat můžete prostřednictvím této stránky nebo zadat trvalý příkaz ze svého účtu na náš účet 35-0689500207/0100.

Můžete také věnovat jednorázový dar či se zapojte dobrovolnou prací.

Pokud věnujete dar, stáváte se automaticky členem našeho kruhu podpory a budeme vás informovat o využití daru. Napište nám, pokud nechcete informace dostávat g_r, nebo kontaktujte kolegyně.

Podívejte se, komu svým darem například můžete pomoci, do části Příběhy, kde pomáháme.