Pravidla pro přijímání darů

  1. Přijímáme jen takové dary, které jsme schopni využít v souladu s naším posláním a cíli i v souladu s vůlí dárce.
  2. Nepřijímáme dary od politických stran, organizací a subjektů, porušujících lidská práva.
  3. Vážíme si každého daru a přijímáme jej s vědomím, že dárce udělal něco, co není samozřejmost.
  4. Informace o přijatých darech zveřejňujeme na naší webové stránce. V případě soukromých dárců po dohodě s nimi.
  5. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnými právními předpisy.
  6. Všechny finanční a věcné dary jsou vedeny v účetnictví.
  7. Dárce má právo na potvrzení o daru pro daňové nebo jiné účely. V případě vyžádání tento doklad rádi vystavíme.
  8. Za účelem co největší transparentnosti zveřejňujeme výroční zprávy obsahující popis naší činnosti i finanční závěrku.
  9. S osobními údaji dárců nakládáme diskrétně a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.