Pan Novák

Žije v ústavu – v uzavřeném areálu bývalého venkovského zámečku. Dostal se sem po jedné hospitalizaci kvůli duševnímu onemocnění. Jeho zdraví je nyní stabilizované a tak by se chtěl vrátit do rodného města. Ale zatím nemůže.

v dlouhým kabátě_výřez

Má omezenou svéprávnost ve všech oblastech kromě jednání v běžných záležitostech každodenního života. Zdravotní stav pana Nováka je dlouhodobě stabilizovaný a tak by se rád vrátil z ústavu domů, do svého rodného města. Potřeboval by tam ale pomoci najít vhodnou službu pro pomoc v každodenním životě. S představou pana Nováka ale zásadně nesouhlasí jeho opatrovnice, kterou je jeho příbuzná. Opatrovnice spravuje jeho majetek. Pan Novák však nedostává pro něj důležité informace. Opatrovnice jej mnoho měsíců nenavštívila. Pan Novák neví, kolik má peněz a co se stalo s bytem, ve kterém před tím žil. Nedozvěděl se ani to, že nedávno proběhlo řízení o jeho svéprávnosti, která mu byla znovu omezena, přestože pan Novák chtěl usilovat o její navrácení. Opatrovnice jej o řízení neinformovala a v ústavu za něj dopisy od soudu přebírali pracovníci ústavu, aniž by pana Nováka o jejich obsahu informovali.

Co pro pana Nováka děláme: Především jsme mu sehnali mobilní telefon a kapsičku, ve které telefon může stále nosit u sebe (jeden přístroj mu totiž v ústavu někdo vzal, když jej odložil do své skříně). Díky tomu se nyní s námi může spojit. Naše sociální pracovnice pomohla panu Novákovi vytvořit přehled sociálních služeb, které by mohl v rodném městě využít. Společně připravují žádosti o umístění do jiného zařízení a plán podpory pro případ, že by vyšla varianta odchodu do pronajatého bytu s asistencí. Pracují také na rozvoji samostatnosti pana Nováka v každodenních činnostech, jako je péče o sebe a svůj zevnějšek, umění mluvit sám za sebe apod.

Náš právník začal pana Nováka zastupovat v řízení o svéprávnosti a upozornil soud na to, že opatrovnice neplní řádně své povinnosti. Na základě toho soud poučil opatrovnici i pracovníky ústavu o jejich povinnostech. Nyní lze tedy očekávat, že opatrovnice podepíše žádosti o využívání jiných sociálních služeb, o které pan Novák naléhavě žádá už 4 roky, a nakonec i výpověď z nynější služby. Ústav snad konečně začne panu Novákovi předávat jeho poštu do vlastních rukou a jednat s ním důstojně, s náležitým respektem. Představa návratu do rodného města je pro Nováka daleko realističtější, než dřív.

Jméno v příběhu je změněno s ohledem na ochranu osobních údajů. Obrázek nakreslil Karel Kinský (2. 8. 1901-28. 3. 1969).

Zveřejněno v červenci 2015.

Pomozte nám finančním darem pomáhat dalším lidem.

Další příběhy.