Petr

Léta žil léta v ústavu pro lidi s postižením. Kvůli nedodržování domácího řádu (kouřil a pil pivo) se Petrova soudem stanovená opatrovnice dohodla s vedením služby o ukončení pobytu v ústavu. Petr se učí přebírat odpovědnost za vlastní život a využívat vrácenou svéprávnost.

i když je život ve sračkách

"I když je život ve sračkách, je třeba ho brát s humorem!" říká Petr v situaci, kdy nečekaně přišel najednou o služby i bydlení. Dostal se na ubytovnu, kde měl sice vyšší míru osobní svobody, ale žádnou pomoc.

Petr byl ještě nedávno podle rozhodnutí soudu oprávněn nakládat s penězi pouze do výše 500 Kč. Opatrovnice mu tedy jednou týdně dávala 100 Kč. Za ty si měl zaplatit všechno kromě ubytovny, obědů a praní prádla, které mu opatrovnice objednala a platí u místních firem. Petr měl na účtu podstatně víc peněz; jejich využití však nemohl ovlivnit. Opatrovnice Petrovi dávala najevo, že když se nepodvolí jejím představám o jeho životě, nechá jej umístit do jiného ústavu. Přáním Petra bylo získat zpět svéprávnost, najít si práci, pronajmout si garsonku a začít konečně žít běžný život.

Co pro Petra děláme: Naše sociální pracovnice připravila společně s Petrem a jeho dlouholetou kamarádkou plán podpory při rozhodování a právním jednání. Společně navštívili postupně všechny banky ve městě, až v jedné z nich dojednali individuálně přizpůsobený účet, který eliminuje riziko, že Petr utratí všechny peníze a nebude mít na nájem nebo potraviny. Naše právnička zastupovala Petra v soudním řízení o svéprávnosti. Po dohodě s ním a s jeho kamarádkou a za pomoci naší sociální pracovnice připravila smlouvu o nápomoci, která by spolu s plánem podpory a specificky upraveným bankovním účtem měla umožnit plné navrácení svéprávnosti Petrovi. Soud Petrově žádosti vyhověl. Petr nyní má oficiálně potvrzeného podpůrce.

Získáním plné svéprávnosti ale naše pomoc nekončí, protože Petr potřebuje pomoc s plánováním podpory v každodenním životě, získáním nových dovedností, práce a slušného bydlení za přiměřenou cenu – tedy nikoli v ubytovně. Na příběh Petra (a dalších dvou lidí, se kterými jsme spolupracovali) se můžete podívat v pořadu KLÍČ.

Text i fotografie jsou zveřejněny s Petrovým svolením.

Publikováno v červenci 2015.

Pomozte nám finančním darem pomáhat dalším lidem.

Další příběhy.