Deinstitucionalizace

Jedním z našich tradičních témat je deinstitucionalizace podpory a pomoci lidem s postižením. V rámci projektů zaměřených na tuto problematiku připravujeme ve spolupráci s kolegy z jiných organizací různě zaměřené dokumenty. Při práci jsme se setkali s řadou inspirativních textů, které vznikly v ČR, nebo byly do češtiny přeloženy.

Na této stránce zveřejňujeme nebo odkazujeme na materiály, které jsou z našeho pohledu v souladu s podstatou článku 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

A zase ty klece: opakované noční můry české sociální péče

2.10.2008

Text Davida Kocmana o diskusi stran používání klecových lůžek v České Republice. více >>

Analytická zpráva pokračujících transformačních kroků v oblasti sociálních služeb v Karl. kraji

21.3.2013

Zpráva Davida Kocmana a Jana Palečka se opět zaměřuje na karlovarský projekt transformace ústavní péče. Na příkladech několika klientů se ukazují důležitá fakta o systému služeb a přístupech k zajišťování podpory. Dokument byl získán ze stránek občanského sdružení Instand, které v Karlovarském kraji koordinovalo navaz… více >>

Analýza oblasti právní způsobilosti a opatrovnictví uživatelů sociálních služeb

30.11.2013

Předmětem analýzy je problematika způsobilosti k právním úkonům uživatelů zejména sociálních služeb, které se nacházejí v procesu transformace směrem k individualizovaným službám poskytovaným v domácím prostředí.  více >>

Analýza ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách

30.11.2013

Analýza se zaměřuje na zodpovězení otázek: Co je cílem transformace sociálních služeb v případě dětí s nařízenou ústavní výchovou? Jedná se jenom o přechod do jiných typů služeb nebo má být dětem umožněn návrat domů nebo zajištění rodinné péče v náhradní rodině? Jaká opatření mohou být v rámci poskytování sociální slu… více >>

Boj s větrnými mlýny

31.5.2014

Prezentace, kterou přednesla paní Barbora Mikulová na semináři „Podpora procesu přechodu z ústavní na komunitní péči v České republice“ v květnu 2014 v Praze. Paní Mikulová popisuje, jaké překážky překonává na cestě ven z ústavní péče. více >>

Deinstitucionalizace a život v komunitě - výsledky a náklady: zpráva o evropské studii

1.4.2010

V roce 2007 skupina odborníků pod vedením pracovníků University v Kentu realizovala projekt Deinstitucionalizace a život v komunitě, cílem kterého bylo soustředit dostupné informace o počtu lidí s postižením žijících v ústavních zařízeních v 28 evropských zemích a najít úspěšné strategie přechodu od ústavů ke komunitn… více >>

Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování

29.11.2013

Příručka je určena každému, kdo využívá podporu při rozhodování anebo napomáhá při rozhodování člověku s postižením. Tedy především lidem s postižením v duševní oblasti, jejich blízkým, opatrovníkům a poskytovatelům sociálních služeb. více >>

Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů

30.11.2013

Cílem analýzy bylo zhodnotit právní úpravu, stav a činnost existujících institutů a mechanismů určených ke kontrole plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a kvality sociálních služeb.  více >>

INFORMAČNÍ PŘEHLED

30.11.-0001

Mohou lidé s postižením v duševní oblasti žít nezávisle? A co to znamená?    více >>

Informační přehled: NEZÁVISLÝ ŽIVOT PRO LIDI S POSTIŽENÍM V DUŠEVNÍ OBLASTI

3.8.2020

Mohou lidé s postižením v duševní oblasti žít nezávisle? A co to znamená? více >>

1 2 3