Deinstitucionalizace

Jedním z našich tradičních témat je deinstitucionalizace podpory a pomoci lidem s postižením. V rámci projektů zaměřených na tuto problematiku připravujeme ve spolupráci s kolegy z jiných organizací různě zaměřené dokumenty. Při práci jsme se setkali s řadou inspirativních textů, které vznikly v ČR, nebo byly do češtiny přeloženy.

Na této stránce zveřejňujeme nebo odkazujeme na materiály, které jsou z našeho pohledu v souladu s podstatou článku 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

INFORMAČNÍ PŘEHLED

30.11.-0001

Mohou lidé s postižením v duševní oblasti žít nezávisle? A co to znamená?    více >>

Sociální služby poskytované v ústavních zařízeních

12.6.2003

Na základě analýzy výsledků tzv. pilotních inspekcí realizovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo zjištěno, že největší problémy s naplňováním Standardů kvality sociálních služeb mají velká pobytová zařízení ústavního typu. Uvedené problematice se podrobně věnuje přiložená Zpráva modulu 2 Česko-britského pr… více >>

Zavřete ústavy pro mentálně postižené

2.7.2003

Text švédského odborníka Prof. Dr. Karla Grűnewalda obsahuje vysvětlení nutnosti deinstituciona­lizace (transformace) ústavní péče a stručný popis tohoto procesu na příkladu Švédska. Inspiraci zde naleznou všichni, kdo mají chuť a možnost začít se změnami i v konkrétních zařízeních. více >>

Proč je potřeba transformovat ústavní péči?

22.10.2005

Text stručně vysvětluje důvody transformace ústavní péče v České republice, principy proměny ústavní péče včetně rozdílu mezi reformou a transformací a pro příklad předkládá zkušenosti s transformací v zahraničí. více >>

Náhled na Článek 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením

2.4.2008

Tato náhledová zpráva byla připravena Evropskou koalicí pro komunitní život (ECCL) v rámci její práce zaměřené na prosazování práva osob s postižením na rovnoprávný život v komunitě. Zpráva se zaměřuje na Článek 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (UN Convention on the Rights of Persons with Disabili… více >>

Překážky transformace ústavní péče

5.5.2008

Tento materiál vznikl na základě námětů získaných od řady poskytovatelů sociálních služeb ústavního i neústavního typu. Uvedené překážky patří k těm, s nimiž se poskytovatelé reálně setkali, nebo je očekávají při realizaci kroků vedoucích k transformaci ústavní péče. více >>

Zkušenosti s transformací ústavní péče

10.5.2008

Tento text byl vytvořen na základě převážně zahraničních zkušeností. Díky zapracovaným připomínkám Zdeňka Štandery, Soni Holúbkové a Rely Chábové se do něj promítají také první zkušenosti s deinstitucionalizací v ČR a na Slovensku.  více >>

A zase ty klece: opakované noční můry české sociální péče

2.10.2008

Text Davida Kocmana o diskusi stran používání klecových lůžek v České Republice. více >>

Zpráva odborné skupiny o přechodu od institucionální péče na péči komunitní

13.9.2009

Zpráva vypracována skupinou nezávislých odborníků pověřených komisařem Vladimírem Špidlou v únoru 2009 řeší problematiku reformy institucionální péče. více >>

Deinstitucionalizace a život v komunitě - výsledky a náklady: zpráva o evropské studii

1.4.2010

V roce 2007 skupina odborníků pod vedením pracovníků University v Kentu realizovala projekt Deinstitucionalizace a život v komunitě, cílem kterého bylo soustředit dostupné informace o počtu lidí s postižením žijících v ústavních zařízeních v 28 evropských zemích a najít úspěšné strategie přechodu od ústavů ke komunitn… více >>

1 2 3