Deinstitucionalizace

Jedním z našich tradičních témat je deinstitucionalizace podpory a pomoci lidem s postižením. V rámci projektů zaměřených na tuto problematiku připravujeme ve spolupráci s kolegy z jiných organizací různě zaměřené dokumenty. Při práci jsme se setkali s řadou inspirativních textů, které vznikly v ČR, nebo byly do češtiny přeloženy.

Na této stránce zveřejňujeme nebo odkazujeme na materiály, které jsou z našeho pohledu v souladu s podstatou článku 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Sociální služby poskytované v ústavních zařízeních

12.6.2003

Na základě analýzy výsledků tzv. pilotních inspekcí realizovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo zjištěno, že největší problémy s naplňováním Standardů kvality sociálních služeb mají velká pobytová zařízení ústavního typu. Uvedené problematice se podrobně věnuje přiložená Zpráva modulu 2 Česko-britského pr… více >>

Překážky transformace ústavní péče

5.5.2008

Tento materiál vznikl na základě námětů získaných od řady poskytovatelů sociálních služeb ústavního i neústavního typu. Uvedené překážky patří k těm, s nimiž se poskytovatelé reálně setkali, nebo je očekávají při realizaci kroků vedoucích k transformaci ústavní péče. více >>

Poskytování sociálních služeb v Karl. kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživate

31.3.2011

Karlovarský kraj zveřejnil na internetu závěrečnou zprávu z individuálního projektu "Poskytování služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele". více >>

Společně pro změnu

2.4.2011

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Kvalita života jako cíl transformace ústavní péče.  Východiskem se staly anonymizované informace z individuálních plánů, které vznikly pro 24 obyvatel dvou ústavů ve Středočeském kraji a které byly připraveny podle jedné z metodik plánování zaměřeného na člověka. více >>

Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu

31.3.2011

Předmětem této studie je proces transformace v období realizace výše uvedeného individuálního projektu Karlovarského kraje. Analýza se zaměřuje na dvě související osy: na „malé přechody“ jednotlivých uživatelů z ústavů do komunitních služeb a na „velký přechod“, tedy na samotný realizovaný transformační projekt. více >>

A zase ty klece: opakované noční můry české sociální péče

2.10.2008

Text Davida Kocmana o diskusi stran používání klecových lůžek v České Republice. více >>

Zpráva odborné skupiny o přechodu od institucionální péče na péči komunitní

13.9.2009

Zpráva vypracována skupinou nezávislých odborníků pověřených komisařem Vladimírem Špidlou v únoru 2009 řeší problematiku reformy institucionální péče. více >>

Proč je potřeba transformovat ústavní péči?

22.10.2005

Text stručně vysvětluje důvody transformace ústavní péče v České republice, principy proměny ústavní péče včetně rozdílu mezi reformou a transformací a pro příklad předkládá zkušenosti s transformací v zahraničí. více >>

Deinstitucionalizace a život v komunitě - výsledky a náklady: zpráva o evropské studii

1.4.2010

V roce 2007 skupina odborníků pod vedením pracovníků University v Kentu realizovala projekt Deinstitucionalizace a život v komunitě, cílem kterého bylo soustředit dostupné informace o počtu lidí s postižením žijících v ústavních zařízeních v 28 evropských zemích a najít úspěšné strategie přechodu od ústavů ke komunitn… více >>

Zkušenosti s transformací ústavní péče

10.5.2008

Tento text byl vytvořen na základě převážně zahraničních zkušeností. Díky zapracovaným připomínkám Zdeňka Štandery, Soni Holúbkové a Rely Chábové se do něj promítají také první zkušenosti s deinstitucionalizací v ČR a na Slovensku.  více >>

1 2 3