Deinstitucionalizace

Jedním z našich tradičních témat je deinstitucionalizace podpory a pomoci lidem s postižením. V rámci projektů zaměřených na tuto problematiku připravujeme ve spolupráci s kolegy z jiných organizací různě zaměřené dokumenty. Při práci jsme se setkali s řadou inspirativních textů, které vznikly v ČR, nebo byly do češtiny přeloženy.

Na této stránce zveřejňujeme nebo odkazujeme na materiály, které jsou z našeho pohledu v souladu s podstatou článku 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

INFORMAČNÍ PŘEHLED

30.11.-0001

Mohou lidé s postižením v duševní oblasti žít nezávisle? A co to znamená?    více >>

Informační přehled: NEZÁVISLÝ ŽIVOT PRO LIDI S POSTIŽENÍM V DUŠEVNÍ OBLASTI

3.8.2020

Mohou lidé s postižením v duševní oblasti žít nezávisle? A co to znamená? více >>

Překážky transformace ústavní péče

5.5.2008

Tento materiál vznikl na základě námětů získaných od řady poskytovatelů sociálních služeb ústavního i neústavního typu. Uvedené překážky patří k těm, s nimiž se poskytovatelé reálně setkali, nebo je očekávají při realizaci kroků vedoucích k transformaci ústavní péče. více >>

Sociální služby poskytované v ústavních zařízeních

12.6.2003

Na základě analýzy výsledků tzv. pilotních inspekcí realizovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo zjištěno, že největší problémy s naplňováním Standardů kvality sociálních služeb mají velká pobytová zařízení ústavního typu. Uvedené problematice se podrobně věnuje přiložená Zpráva modulu 2 Česko-britského pr… více >>

Poskytování sociálních služeb v Karl. kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživate

31.3.2011

Karlovarský kraj zveřejnil na internetu závěrečnou zprávu z individuálního projektu "Poskytování služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele". více >>

Zpráva odborné skupiny o přechodu od institucionální péče na péči komunitní

13.9.2009

Zpráva vypracována skupinou nezávislých odborníků pověřených komisařem Vladimírem Špidlou v únoru 2009 řeší problematiku reformy institucionální péče. více >>

A zase ty klece: opakované noční můry české sociální péče

2.10.2008

Text Davida Kocmana o diskusi stran používání klecových lůžek v České Republice. více >>

Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu

31.3.2011

Předmětem této studie je proces transformace v období realizace výše uvedeného individuálního projektu Karlovarského kraje. Analýza se zaměřuje na dvě související osy: na „malé přechody“ jednotlivých uživatelů z ústavů do komunitních služeb a na „velký přechod“, tedy na samotný realizovaný transformační projekt. více >>

Proč je potřeba transformovat ústavní péči?

22.10.2005

Text stručně vysvětluje důvody transformace ústavní péče v České republice, principy proměny ústavní péče včetně rozdílu mezi reformou a transformací a pro příklad předkládá zkušenosti s transformací v zahraničí. více >>

Analytická zpráva pokračujících transformačních kroků v oblasti sociálních služeb v Karl. kraji

21.3.2013

Zpráva Davida Kocmana a Jana Palečka se opět zaměřuje na karlovarský projekt transformace ústavní péče. Na příkladech několika klientů se ukazují důležitá fakta o systému služeb a přístupech k zajišťování podpory. Dokument byl získán ze stránek občanského sdružení Instand, které v Karlovarském kraji koordinovalo navaz… více >>

1 2 3