Deinstitucionalizace

Jedním z našich tradičních témat je deinstitucionalizace podpory a pomoci lidem s postižením. V rámci projektů zaměřených na tuto problematiku připravujeme ve spolupráci s kolegy z jiných organizací různě zaměřené dokumenty. Při práci jsme se setkali s řadou inspirativních textů, které vznikly v ČR, nebo byly do češtiny přeloženy.

Na této stránce zveřejňujeme nebo odkazujeme na materiály, které jsou z našeho pohledu v souladu s podstatou článku 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Společně pro změnu

2.4.2011

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Kvalita života jako cíl transformace ústavní péče.  Východiskem se staly anonymizované informace z individuálních plánů, které vznikly pro 24 obyvatel dvou ústavů ve Středočeském kraji a které byly připraveny podle jedné z metodik plánování zaměřeného na člověka. více >>

JAK NA TO - příklady dobré praxe v deinstitucionalizaci

10.12.2013

Publikaci, na které jsme spolupracovali, vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Národním centrem podpory transformace sociálních služeb v rámci projektu Podpora transformace sociálních služeb. více >>

Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování

29.11.2013

Příručka je určena každému, kdo využívá podporu při rozhodování anebo napomáhá při rozhodování člověku s postižením. Tedy především lidem s postižením v duševní oblasti, jejich blízkým, opatrovníkům a poskytovatelům sociálních služeb. více >>

Žít jak chci

5.10.2017

Brožurka připravená ve formě snadného čtení (tzv. easy read) postavená na skutečném příběhu ženy, které jsme pomáhali získat svéprávnost a dostat se z ústavu. více >>

Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů

30.11.2013

Cílem analýzy bylo zhodnotit právní úpravu, stav a činnost existujících institutů a mechanismů určených ke kontrole plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a kvality sociálních služeb.  více >>

Změna k lepšímu v nedohlednu

22.2.2016

Dokument navazuje na naši pravidelnou aktualizaci stavu institucionalizace prostřednictvím pobytových sociálních služeb pro lidi s postižením, seniory nevyjímaje. V dokumentu najdete graf sestavený ze Statistických ročenek MPSV do r. 2014. Není to stále vůbec radostné! více >>

Boj s větrnými mlýny

31.5.2014

Prezentace, kterou přednesla paní Barbora Mikulová na semináři „Podpora procesu přechodu z ústavní na komunitní péči v České republice“ v květnu 2014 v Praze. Paní Mikulová popisuje, jaké překážky překonává na cestě ven z ústavní péče. více >>

Jak je v České republice naplňováno právo lidí s postižením na život v běžném prostředí?

22.3.2015

Tento dokument vznikl na základě inspirace ze statistických ročenek Ministerstva práce a sociálních věcí. Je to skutečně zajímavé čtení, zvlášt, když to sledujete dlouhodobě. V Quipu jsme si dali práci a máme i starší ročníky, než najdete na webo stránce ministerstva :) více >>

Transformace sociální péče o děti s nařízenou ústavní výchovou

29.11.2013

Cílem příručky je přinést poskytovatelům pobytových sociálních služeb inspiraci a návod, jak dostát zákonem stanoveným povinnostem v případě skupiny dětí s nařízenou ústavní výchovou, jak prosazovat jejich právo na sociálně-právní ochranu, život v rodině a další práva umožňující sociální začlenění, zejm. právo na inkl… více >>

Náhled na Článek 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením

2.4.2008

Tato náhledová zpráva byla připravena Evropskou koalicí pro komunitní život (ECCL) v rámci její práce zaměřené na prosazování práva osob s postižením na rovnoprávný život v komunitě. Zpráva se zaměřuje na Článek 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (UN Convention on the Rights of Persons with Disabili… více >>

1 2 3