Analytická zpráva pokračujících transformačních kroků v oblasti sociálních služeb v Karl. kraji

Analytická zpráva pokračujících transformačních kroků v oblasti sociálních služeb v Karl. kraji
21.3.2013

Zpráva Davida Kocmana a Jana Palečka se opět zaměřuje na karlovarský projekt transformace ústavní péče. Na příkladech několika klientů se ukazují důležitá fakta o systému služeb a přístupech k zajišťování podpory. Dokument byl získán ze stránek občanského sdružení Instand, které v Karlovarském kraji koordinovalo navazující individuálního projekt krajského úřadu.