Analýza oblasti právní způsobilosti a opatrovnictví uživatelů sociálních služeb

Analýza oblasti právní způsobilosti a opatrovnictví uživatelů sociálních služeb
30.11.2013

Předmětem analýzy je problematika způsobilosti k právním úkonům uživatelů zejména sociálních služeb, které se nacházejí v procesu transformace směrem k individualizovaným službám poskytovaným v domácím prostředí. 

Analýza poskytuje přehled a rozbor právní úpravy, judikatury a jejich dopadů na praxi a život lidí s duševním postižením. Typické jevy, se kterými se v každodenní praxi opakovaně setkávají poskytovatelé sociálních služeb i autoři analýzy jsou ilustrovány na několika případových studiích.  

Analýza oblasti právní způsobilosti a opatrovnictví uživatelů sociálních služeb z hlediska transformace sociálních služeb.pdf

Toto je jedna ze tří analýz, které jsme v roce 2013 zpracovali pro Národní centrum podpory transformace sociálních služeb zřízené MPSV.