Analýza ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách

Analýza ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách
30.11.2013

Analýza se zaměřuje na zodpovězení otázek: Co je cílem transformace sociálních služeb v případě dětí s nařízenou ústavní výchovou? Jedná se jenom o přechod do jiných typů služeb nebo má být dětem umožněn návrat domů nebo zajištění rodinné péče v náhradní rodině? Jaká opatření mohou být v rámci poskytování sociální služby učiněna k tomu, aby byla naplněna základní práva dítěte? Jsou odlišnosti při poskytování sociálních služeb těmto dětem oproti dětem využívajícím sociální služby na smluvním základě? Představují případné odlišnosti překážky a jak je lze překonat.

Zpráva odborné skupiny o přechodu od institucionální péče na péči komunitní (dokument Adobe PDF)Analýza ústavní a ochranné výchovy vykonávané v pobytových sociálních službách z hlediska transformace sociálních služeb

Toto je jedna ze tří analýz, které jsme v roce 2013 zpracovali pro Národní centrum podpory transformace sociálních služeb zřízené MPSV.