Deinstitucionalizace a život v komunitě - výsledky a náklady: zpráva o evropské studii

Deinstitucionalizace a život v komunitě - výsledky a náklady: zpráva o evropské studii
1.4.2010

V roce 2007 skupina odborníků pod vedením pracovníků University v Kentu realizovala projekt Deinstitucionalizace a život v komunitě, cílem kterého bylo soustředit dostupné informace o počtu lidí s postižením žijících v ústavních zařízeních v 28 evropských zemích a najít úspěšné strategie přechodu od ústavů ke komunitním službám.

Zvláštní pozornost přitom byla věnována ekonomickým aspektům tohoto přechodu.

Deinstitucionalizace a život v komunitě - výsledky a náklady: zpráva o evropské studii