Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování

Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování
29.11.2013

Příručka je určena každému, kdo využívá podporu při rozhodování anebo napomáhá při rozhodování člověku s postižením. Tedy především lidem s postižením v duševní oblasti, jejich blízkým, opatrovníkům a poskytovatelům sociálních služeb.

Obsahuje informace o změnách v přístupu společnosti k problematice zdravotního postižení, zejména postižení v duševní oblasti, a o tom, jak se tyto změny promítají do právních předpisů, především v oblasti právní způsobilosti. Druhá část příručky nabízí praktické nástroje a postupy pro poskytování podpory při rozhodování. Vychází přitom z nejlepší zahraniční praxe a z vlastních zkušeností autorů s jejím praktickým použitím v našich podmínkách, v souladu s aktuální právní úpravou a k jejímu naplnění. 

Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování

Toto je jedna ze dvou metodik, které jsme v roce 2013 zpracovali pro Národní centrum podpory transformace sociálních služeb zřízené MPSV.