Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů

Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů
30.11.2013

Cílem analýzy bylo zhodnotit právní úpravu, stav a činnost existujících institutů a mechanismů určených ke kontrole plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a kvality sociálních služeb. 

Analýza opět staví na dvou přístupech: Nejdříve je právní analýza zaměřená na možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování práv uživatelů sociálních služeb. Rozebrány jsou možnosti dané ratifikací Úmluvy o právech osob s postižením, činností veřejného ochránce práv, inspekcí kvality sociálních služeb a registrací poskytovatelů sociálních služeb. K této části je přidána také analýza dvou inspekčních zpráv, ke kterým bylo možno získat alternativní, nezávislý pohled. Tato část ukázala na slabiny systému inspekcí v procesu transformace ústavní péče. Dále byly hledány systémové překážky prostřednictvím analýzy příběhů 95 lidí, kteří v různých projektech transformace projevili zájem o odchod z ústavu a u kterých bylo na začátku zjišťováno kde a s kým chtějí žít (převážně pro tento účel byly použity techniky plánování zaměřeného na člověka). Cílem bylo zjistit, jak je naplňován článek 19 Úmluvy, tj. jakou měli tito lidé možnost volit si na rovnoprávném základu s ostatními místo, kde chtějí žít, a osoby, se kterými chtějí žít, při zajištění potřebné podpory v každodenním životě.

Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů

Toto je jedna ze tří analýz, které jsme v roce 2013 zpracovali pro Národní centrum podpory transformace sociálních služeb zřízené MPSV.