Poskytování sociálních služeb v Karl. kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživate

Poskytování sociálních služeb v Karl. kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživate
31.3.2011

Karlovarský kraj zveřejnil na internetu závěrečnou zprávu z individuálního projektu "Poskytování služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele".

Publikace obsahuje řadu zajímavých informací, mezi jiným popisy fungování tranformačních týmů v jednotlivých ústavech, role externích poradců a použití metody balanced scorecard, ekonomické analýzy, vzdělávací programy pro pracovníky a pět příběhů.

Zpráva z transformačního projektu Karlovarského kraje