Překážky transformace ústavní péče

Překážky transformace ústavní péče
5.5.2008

Tento materiál vznikl na základě námětů získaných od řady poskytovatelů sociálních služeb ústavního i neústavního typu. Uvedené překážky patří k těm, s nimiž se poskytovatelé reálně setkali, nebo je očekávají při realizaci kroků vedoucích k transformaci ústavní péče.

Původním záměrem bylo zmapovat právní překážky transformace ústavní péče. Praxe však ukazuje, že ryze právní překážky není to, co stojí v cestě zásadních změn v ústavní péči.

Překážky trasformace ústavní péče