Sociální služby poskytované v ústavních zařízeních

Sociální služby poskytované v ústavních zařízeních
12.6.2003

Na základě analýzy výsledků tzv. pilotních inspekcí realizovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo zjištěno, že největší problémy s naplňováním Standardů kvality sociálních služeb mají velká pobytová zařízení ústavního typu. Uvedené problematice se podrobně věnuje přiložená Zpráva modulu 2 Česko-britského projektu na podporu MPSV při reformě sociálních služeb.

Zpráva vychází zejména z inspekčních zpráv, které byly vytvořeny v rámci pilotních inspekcí, a ze Závěrečné zprávy z hodnocení kvality služeb poskytovaných v ústavech přímo řízených MPSV.

Sociálních služby poskytované v ústavních zařízeních