Společně pro změnu

Společně pro změnu
2.4.2011

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Kvalita života jako cíl transformace ústavní péče.  Východiskem se staly anonymizované informace z individuálních plánů, které vznikly pro 24 obyvatel dvou ústavů ve Středočeském kraji a které byly připraveny podle jedné z metodik plánování zaměřeného na člověka.

S agregovanými informacemi z individuálních plánů pracovali účastníci konference Pro změnu 2011 konané v Praze 23. března 2011. Pro úplnost je ještě možné se podívat na výsledky analýzy cílů individuálních plánů, které byly zveřejněny v rámci Sborníku z konference Pro změnu 2010.

Výstupy obou analýz ukázaly řadu závažných problémů, z nichž mnohé jasně dokazuji, že ČR není s to dostát Úmluvě OSN o právech osob s postižením. V ČR přitom žiji v ústavních zařízeních desítky tisíc lidi, jejich situace se velmi neliší v jednotlivých regionech.

Společně pro změnu