Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu

Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu
31.3.2011

Předmětem této studie je proces transformace v období realizace výše uvedeného individuálního projektu Karlovarského kraje. Analýza se zaměřuje na dvě související osy: na „malé přechody“ jednotlivých uživatelů z ústavů do komunitních služeb a na „velký přechod“, tedy na samotný realizovaný transformační projekt.

Výzkumná otázka: Jak bylo „přechodů“ dosahováno a s jakými výsledky? Dokument byl rovněž zveřejněn na stránkách individuálního projektu.

Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu