Koordinace pomoci a podpory

V poslední době se v České republice začíná čím dál víc mluvit o tzv. koordinaci pomoci a podpory, která je nazývána různě ve vazbě na zdroj inspirace realizátora. Koordinace se zdá být jedním z klíčových nástrojů pro řešení složitých situací, do nichž se lidé mohou dostat v důsledku např. těžkého postižení, zvláště tehdy, pokud nemají nikoho blízkého, kdo by pro ně mohl domlouvat potřebnou pomoc často různých typů služeb  - typicky sociálních, zdravotních anebo vzdělávacích.

Máme k dispozici několik materiálů, které ukazují, jak prakticky lze k věci přistoupit.

Co víc se dá udělat pro Joaquina?

25.10.2018

Inspirativním textem o Jaquinovi je článek Američana Johna O´Briena, autora konceptu Plánování zaměřeného na člověka, a Beth Gallagher, ředitelky agentury pro podporu samostatného bydlení. více >>

Multidisciplinární přístup a case management v akci

7.10.2018

V rámci přípravy pracovního setkání na téma koordinace pomoci a podpory jsme získali popis jednoho praktického příkladu použití case managementu a multidisciplinární spolupráce. Po domluvě s autorem Davidem Kocmanem se o to rádi podělíme i s vámi. více >>

Z domova se zvláštním režimem domů

27.1.2017

Příkladem koordinace podpory je pomoc panu Zdeňkovi při odchodu z ústavního zařízení zpět do svého bytu. Pan Zdeněk žil zhruba rok v domově se zvláštním režimem, tedy v ústavu, kam se dostal v důsledku rozsáhlého ochrnutí po mozkové mrtvici. Finančně i lidsky mu pomáhal zaměstnavatel, který zprostředkoval také naši so… více >>

Zprostředkování podpory (brokerství) jako nástroj koordinace péče

31.1.2012

Souhrnné informace o tématu zprostředkování pomoci a podpory (tzv. brokerství) v Anglii zpracoval náš externí kolega David Kocman. Článek vyšel v časopise Sociální práce 1/2010. více >>

Nezávislé zprostředkování jako nástroj odchodu klientů z ústavní péče do života v komunitě

1.4.2011

Zpráva z kvalitativního výzkumu realizovaného v rámci projektu Kvalita života jako cíl transformace ústavní péče, kde byla koordinace inspirována britským modelem tzv. brokerství (nezávislé zprostředkování). více >>