Z domova se zvláštním režimem domů

Z domova se zvláštním režimem domů
27.1.2017

Příkladem koordinace podpory je pomoc panu Zdeňkovi při odchodu z ústavního zařízení zpět do svého bytu. Pan Zdeněk žil zhruba rok v domově se zvláštním režimem, tedy v ústavu, kam se dostal v důsledku rozsáhlého ochrnutí po mozkové mrtvici. Finančně i lidsky mu pomáhal zaměstnavatel, který zprostředkoval také naši sociální službu. Díky tomu se pan Zdeněk mohl vrátit domů.