Kvalita v sociálních službách

Quip byl v roce 2003 založen s cílem posílit práva uživatelů sociálních služeb prostřednictvím praktické aplikace standardů kvality sociálních služeb.  V září 2012 jsme se k tématu standardů kvality opět vrátili v rámci zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Inovace systému kvality sociálních služeb, kde jsme měli za úkol zajistit revizi standardů, které jsou součástí vyhlášky 505/2006 Sb.

Díky zapojení širokého okruhu lidí z řad inspektorů, poskytovatelů, uživatelů a zřizovatelů sociálních služeb vznikl návrh soustřeďující pozornost inspektorů především na ochranu lidí, kteří služby využívají, a na to, jak kontrolovaná služba přispívá k posílení jejich sociálního začlenění.

Z našeho pohledu spolurealizátora projektu jsou klíčové zejména následující dokumenty:

  • Podněty k revizi standardů kvality sociálních služeb
  • Formalismus a inspekce kvality sociálních služeb
  • Analýza dalších problémových oblastí zdravotně sociální péče
  • Inovace požadavků na kvalitu sociálních služeb. Druhý návrh věcného řešení
  • Návrh změny obsahu a kritérií standardů kvality sociálních služeb
  • Doporučení pro finalizaci revidovaných standardů

Další dokumenty ke kvalitě, na kterých jsme pracovali

V minulosti se pracovníci Quipu podíleli na i dalších dokumentech zaměřených na standardy kvality sociálních služeb. Jde zejména o následující materiály. Standardy kvality sociálních služeb a Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe stále mohou inspirovat, ale je potřeba upozornit, že jsou v mnoha směrech překonané a je potřeba k nim přstupovat značně kriticky - např. kapitoly týkající se osobní dokumentace by stály za důkladné přepracování.

Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe

1.4.2002

růvodce určený především poskytovatelům sociálních služeb se věnuje jednotlivě každému ze Standardů kvality sociálních služeb, které byly vydány v roce 2002. více >>

1 2