Formalismus a inspekce kvality sociálních služeb

Formalismus a inspekce kvality sociálních služeb
1.5.2013

Stálá pracovní skupina, jejíž členové připravovali návrhy revize standardů, měla k dispozici další analytické materiály. Jedním z nich byla zpráva z kvalitativního šetření Formalismus a inspekce kvality sociálních služeb, kterou nechala zpracovat střešní organizace nevládních poskytovatelů sociálních služeb SKOK.

Autoři materiálu zmapovali, kde a jak se formalismus, spojený s inspekcemi a standardy vyskytuje, jak vzniká a kdo je za něj odpovědný. Autoři analýzy zjistili, že viníků je víc.

Formalismus a inspekce kvality sociálních služeb