Inovace požadavků na kvalitu sociálních služeb. Druhý návrh věcného řešení

Inovace požadavků na kvalitu sociálních služeb. Druhý návrh věcného řešení
14.5.2013

Poznatky z analýz a série konzultačních seminářů byly členy stálé pracovní skupiny a se zapojením pracovníků MPSV a dalších odborníků z praxe shrnuty ve druhém návrhu změn. V dokumentu jsou obsažena i témata, o kterých bylo předem jasné, že nebude možno je řešit v rámci časového plánu projektu.

Do odevzdání finální verze návrhu zbývaly řádově pouze měsíce, zatímco postoj zájmových skupin byl polarizovaný a témata složitá, takže nebylo možno najít vyhovující řešení tak složitých problémů, jakým jsou např. negativní dopady vznikající pevným spojením bydlení a poskytování služeb. K tomuto zatím víceméně nereflektovanému problému připravujeme souhrnný materiál.

Inovace požadavků na kvalitu sociálních služeb. Druhý návrh věcného řešení

Že je pevné spojení bydlení a péče problém ukazuje i analýza desítek individuálních plánů lidí, kteří chtěli opustit ústav. Viz materiál Právo na život v komunitě a projekty transformace ústavní péče v ČR.