Návrh změny obsahu a kritérií standardů kvality sociálních služeb

Návrh změny obsahu a kritérií standardů kvality sociálních služeb
15.9.2013

Na konci léta 2013 byl vytvořen finální návrh revidovaných standardů v podobě právního návrhu. Návrh řeší zejména nekonzistentnosti a duplicity obsažené ve standardech, registračních kritériích a povinnostech poskytovatele zakotvené v § 88 zákona o sociálních službách. Dále se pak mění zaměření kritérií standardů.

Zatímco dnes se kontroluje především to, jak má poskytovatel služeb nastanoveno řízení kvality (tj. jaké má interní materiály a zda podle nich postupuje), kritéria obsažená v návrhu revidovaných standardů jsou zaměřena především na přímou práci s uživateli služeb a na to, jak poskytovatel služby přispívá svou činností k řešení příznivé sociálních situace, kvůli níž je služba poskytována.

Návrh změny obsahu a kritérií standardů kvality sociálních služeb